Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Co nowego w eWnioski.pl?

Kiedy składamy wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a kiedy o wtórnik dotychczasowego dowodu?

11-01-2013

Ustawa “Prawo o ruchu drogowym” wymienia sytuacje, w których właściciel pojazdu musi złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego oraz te, w których powinien złożyć wniosek o wydanie wtórnika dotychczasowego dokumentu.

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć, gdy:

  • w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpisanie aktualnego badania technicznego z adnotacją o kolejnym terminie badań,
  • jeden z właścicieli pojazdu zmienił: imię, nazwisko lub adres zameldowania lub siedziby w ramach tego samego powiatu,
  • zmianie uległy wpisane w dotychczasowym dowodzie dane konstrukcyjne pojazdu lub w pojeździe dokonano zmian wymagających wpisu do dowodu rejestracyjnego, chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany związane z wymianą podwozia lub ramy, zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, zmiany danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi.

Warto jest zaznaczyć, że w przypadku, gdy właściciel pojazdu zmienił adres zameldowania lub siedziby tak, że zmieniła się właściwość miejscowa organu rejestrującego pojazdy, wówczas należy złożyć nie wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, ale o rejestrację pojazdu w organie właściwym dla nowego adresu.

Ważne!
Jeśli nowy adres zameldowania (siedziby) znajduje się w innym powiecie, niż ten, w którym pojazd jest zarejestrowany należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym pojazdy, właściwym dla nowego adresu zamieszkania lub siedziby.

Właściciel pojazdu ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty dokonania, któreś z wyżej wymienionych zmian zawiadomić, o tym organ rejestrujący. Aby spełnić ten obowiązek wystarczy złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.

Największe wątpliwości właścicieli pojazdów budzi obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy w obecnym brakuje miejsca na wpisanie aktualnych badań technicznych. W praktyce zdarza się, że kierowcy nie spełniają tego obowiązku i posługują się zaświadczeniami wydawanymi przez stacje kontroli pojazdów. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie o badaniach technicznych pojazdu ważne jest tylko przez 30 dni, po upływie tego terminu policja podczas rutynowej kontroli może zarekwirować nasz dowód rejestracyjny powołując się właśnie na brak aktualnych badań technicznych.

Nowy dowód rejestracyjny, co do zasady wydawany jest w ciągu 30 dni. Do czasu jego otrzymania, aby móc jeździć danym pojazdem należy posiadać pozwolenie czasowe. W tym celu właściciel pojazdu powinien na wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego zaznaczyć, iż chce takie pozwolenie otrzymać. Pozwolenie wydawane jest na okres 30 dni. Otrzymanie pozwolenia czasowego wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty.

Szukasz szczegółowych informacji? Zapoznaj się ze stroną informacyjną wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego!

Dowiedz się jak wymienić dowód rejestracyjny pojazdu

Zapraszamy do wypełniania formularzy elektronicznych na eWnioski.pl!

Interaktywny formularz elektroniczny umożliwia wygenerowanie gotowego do druku wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego.

Po wypełnieniu formularza online użytkownik pobiera gotowy plik PDF.

Usługa jest całkowicie bezpłatna!

Rozpocznij wypełnianie wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis aktualnych badań techniczych, zmianę imienia, nazwiska, nazwy lub adresu zamieszkania/siedziby przez właściciela pojazdu

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Na wstępie warto zaznaczyć, iż wtórnik dowodu rejestracyjnego jest dokumentem, który w zasadzie nie różni się w żaden sposób od normalnego dowodu rejestracyjnego. Procedura otrzymania wtórnika jest podobna jak dowodu rejestracyjnego – należy złożyć wniosek do organu, w którym pojazd jest zarejestrowany, na wniosku zaś oznaczyć, że chcemy otrzymać wtórnik oraz wskazać przyczynę, dlaczego wnioskujemy o jego wydanie.

Organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku:

  • zgubienia,
  • zniszczenia,
  • kradzieży dotychczasowego dowodu.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego również wydawany jest w ciągu 30 dni, a na czas jego otrzymania, na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący pojazdy, za opłatą, wydaje pozwolenie czasowe.

Szukasz szczegółowych informacji? Zapoznaj się ze stroną informacyjną wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego!

Dowiedz się jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego

Zapraszamy do wypełniania formularzy elektronicznych na eWnioski.pl!

Interaktywny formularz elektroniczny umożliwia wygenerowanie gotowego do druku wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Po wypełnieniu formularza online użytkownik pobiera gotowy plik PDF.

Usługa jest całkowicie bezpłatna!

Rozpocznij wypełnianie wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Brak komentarzy Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

  • Misc comments triangle1

Pozostałe aktualności