Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Co nowego w eWnioski.pl?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

31-08-2012

Zastanawiasz się, czy nie wyciąć z posesji drzewa lub krzewu?
Zanim to zrobisz, złóż wniosek o zezwolenie na ich wycięcie.
Przeprowadzenie nielegalnej wycinki skutkuje nałożeniem ogromnej kary finansowej.

Kiedy zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu nie jest potrzebne?

Zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu nie wymaga wycinka:

 • drzew i krzewów rosnących na plantacjach,
 • drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, ale tylko drzew wydających owoce w przypadku drzew ozdobnych należy mieć zezwolenie na ich wycięcie,
 • drzew, których wiek nie przekracza 10 lat,
 • drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metrów od stopy wał,
 • drzew, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • wycinka drzew rosnących w lasach następuje na zasadach określonych w ustawie o lasach.

W pozostałych przypadkach posiadacz nieruchomości, na której rosną przeznaczone do wycinki drzewa lub krzewy powinien zdobyć zezwolenie na przeprowadzenie wycinki.

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów?

Pozwolenie na wycinkę wydaje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla nieruchomości, na której rosną wycinane drzewa lub krzewy.

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest gmina zezwolenie wydaje starosta.

Gdy drzewa albo krzewy rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

W przypadku, gdy drzewo rośnie w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, zezwolenie wydawane jest po uzgodnieniach z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać przede wszystkim:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której rosną wycinane drzewa (lub krzewy) wniosek powinien zawierać również dane właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny na podstawie, którego wnioskodawca włada nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia,
 • wielkość obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, jeśli wycinane drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się, jako osobne drzewo,
 • wielkość powierzchni, z której krzewy zostaną usunięte w metrach kwadratowych,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie zieleń przeznaczona do wycinki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • przyczynę wycinki,
 • przewidywany termin, w którym wnioskodawca chce wycinki dokonać.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną wycinane drzewa lub krzewy w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem lub nieruchomość ma kilku właścicieli,
 • rysunek lub mapkę przedstawiającą usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,
 • dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej),
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa w imieniu wnioskodawcy jego pełnomocnik.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu o kolejny miesiąc.

Opłaty za wycinkę drzewa lub krzewu

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Osoby fizyczne nie ponoszą opłat za wycięcie drzew
i krzewów, jeśli wycinka nastąpiła na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskano na nią opisywane zezwolenie.

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę jest bardzo ważne, gdyż nielegalne przeprowadzenie wycinki wiążę się z ogromnymi karami finansowymi.

» Zobacz: więcej informacji na temat wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu oraz jakie kary grożą za nielegalne wycinki

Interaktywny formularz wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza elektronicznego, który pozwala szybko i w prosty sposób wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu, a następnie pobrać gotowy do druku plik PDF.

» Rozpocznij wypełnianie elektronicznego wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu!

Interaktywny formularz elektroniczny w serwisie eWnioski.pl:

 • podpowiada, ułatwia, sprawdza
 • przed wygenerowaniem pliku PDF weryfikuje, czy użytkownik podał wszystkie wymagane informacje w poprawnym formacie danych

Komentarze (1) Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Natalia | 2014-09-03

  Wiek drzewa

  Moim zdaniem wiek drzew przeznaczonych do wycinki bez zezwolenia powinien wynosić 20 lat, a nie 10. Uzasadnienie: np. posiadłość została zakupiona po 12 latach od nasadzenia, a te nasadzenie... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Pozostałe aktualności