Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej

Dodano: 11-08-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Rozpocznij wypełnianie wniosku online  Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

  Dokonując wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy pamiętać o tym, że muszą być oni zatrudnieni w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. Placówka ta może być zarówno publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jak również przychodnią lub gabinetem prywatnym.

  O to, czy placówka ma podpisany kontrakt z NFZ, można zapytać w rejestracji lub też sprawdzić, czy na jej budynku umieszczona jest tablica z logo NFZ i napisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”.

  Czy należy wybrać lekarza w miejscu zamieszkania?

  Nie ma takiego obowiązku. Przy wyborze lekarza, pielęgniarki czy położnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może więc zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, a to oznacza, że może leczyć się również poza miejscem swojego zamieszkania. Jedyny warunek — o którym wspomnieliśmy powyżej — jest taki, że musi to być placówka mająca podpisany kontrakt z NFZ.

  Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej?

  Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru, której wzór określa zarządzenie nr 42/2007/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 2 lipca 2007 r. (Uwaga! Na wielu stronach internetowych nadal opublikowany jest nieaktualny wzór deklaracji z 2004 roku!).

  W większości przypadków deklarację wyboru składa się w imieniu własnym. Wyjątek stanowią niepełnoletnie dzieci oraz osoby, dla których ustanowiony został opiekun. W ich imieniu deklarację mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni.

  W deklaracji wyboru pacjent musi podać swoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny (jeśli jest inny). Opcjonalnie zaś może wpisać swój numer telefonu kontaktowego. W dalszej części deklaracji należy podać dane wybieranego lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a konkretnie ich imiona i nazwiska. Ponadto, w deklaracji określa się, który raz w danym roku dokonywany jest wybór.

  Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego

  Rubrykę „Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego” w większości przypadków pozostawia się pustą. W praktyce wypełniają ją tylko osoby ubezpieczone w Śląskim Oddziale NFZ, gdzie karta ubezpieczenia zdrowotnego została wprowadzona pilotażowo. W pozostałej części kraju nie wprowadzono tej karty, więc osoby, które jej nie posiadają, nie mają obowiązku wypełniania tej rubryki. Absolutnie nie należy w tym miejscu wpisywać numeru karty EKUZ, książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Wraz z wypełnioną deklaracją wyboru pacjent powinien przedstawić do wglądu aktualny dokument poświadczający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Numer tego dokumentu należy wpisać w odpowiedniej rubryce deklaracji.

  Czy pacjent musi wybrać w tej samej placówce lekarza, pielęgniarkę i położną?

  Nie. Pacjent składający deklarację nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej placówce. Oznacza to, że może złożyć deklarację wyboru lekarza w jednym miejscu, a w innym deklarację wyboru pielęgniarki lub położnej.

  Co więcej, nie ma też obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza lub pielęgniarki. Każdy może być zapisany do innej placówki.

  Czy placówka lub lekarz mogą odmówić zapisania pacjenta do POZ?

  Zasadniczo nie mają takiego prawa. W szczególności nie mogą odmówić przyjęcia deklaracji wyboru od pacjenta ze względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia.

  Jedynym powodem, dla którego lekarz, pielęgniarka lub położna mogą odmówić zapisania pacjenta na listę swoich podopiecznych, jest wyczerpanie przez nich limitu zapisów, jakie mogą przyjąć. Limity te ustala NFZ i określają one, jaka może być maksymalna liczba osób objętych opieką jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej. Obecnie obowiązują następujące limity:

  • jeden lekarz POZ może objąć swoją opieką maksymalnie 2 750 osób,
  • jedna pielęgniarka POZ może objąć opieką maksymalnie 2 750 osób,
  • jedna położna POZ może objąć opieką maksymalnie 6 600 osób (dziewcząt i kobiet oraz noworodków i niemowląt obojga płci do ukończenia drugiego miesiąca życia).

  Jak często można dokonywać wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ?

  W trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Jeśli jednak pacjent dokona takiej zmiany po raz trzeci w danym roku, wówczas będzie zobowiązany wnieść na rachunek Oddziału NFZ opłatę w wysokości 80 zł.

  Z opłaty tej zwolnione są osoby, które musiały dokonać zmiany z przyczyn od nich niezależnych, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub zaprzestaniem udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej pracownika służby zdrowia.

  Pacjent musi umieścić na deklaracji informację o tym, który raz w danym roku dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej. Świadczeniodawca — a konkretnie przedstawiciel placówki, w której pacjent składa nową deklarację — ma obowiązek poinformować go o obowiązku wniesienia na rachunek Oddziału NFZ opłaty w wysokości 80 zł, a także podać mu numer tego rachunku.

  Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Na wniosek ubezpieczonego poprzednia placówka jest zobowiązana do wydania mu kopii lub odpisów jego dokumentacji medycznej. Pacjent ponosi koszty wykonania kserokopii lub odpisu.Rozpocznij wypełnianie wniosku online

Komentarze (2) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Sebo | 2013-10-05

  Czy można sprawdzić, do jakiego lekarza POZ jestem przypisany?

  Czy można jakoś sprawdzić, którego lekarza 'mam wybranego'?
  Dawno nie korzystałem z nfz-owej 'opieki' medycznej a obecnie muszę podać tę informację w formularzu do ubezpieczenia.

 2. Marta | 2013-03-28

  Zmiana lekarza

  Obecnie mieszkam w Krakowie, ale jestem dalej zameldowana w Lublinie i tam jest mój lekarz. Mogę sobie wybrać jakiegoś lekarza w Krakowie, czy musiałabym być tutaj zameldowana?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij w poniższe linki, aby podejrzeć wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne.
 • Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie specjalnej deklaracji wyboru, której wzór określa NFZ.
 • Deklarację wyboru można składać zarówno w placówkach publicznych, jak też w gabinetach prywatnych, które mają podpisane kontrakty z NFZ.
 • Przy składaniu deklaracji należy okazać do wglądu aktualny dokument poświadczający ubezpieczenie w NFZ.
 • Przy wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ nie obowiązuje rejonizacja.
 • Ubezpieczony w NFZ może bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną tylko dwa razy w roku. Następne zmiany są płatne (80 zł).
 • Powyższa opłata nie jest pobierana, jeśli ponowny wybór jest spowodowany zmianą miejsca zamieszkania lub zaprzestaniem świadczenia usług przez wybranego wcześniej pracownika służby zdrowia.

Linki zewnętrzne