Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Nota korygująca

Nota korygująca

Dodano: 30-04-2013 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Rozpocznij wypełnianie noty korygującej  Nota korygująca wystawiana jest przez odbiorcę faktury w sytuacji, gdy pojawiły się na niej błędny. Jednak za pomocą noty nie można skorygować każdej pozycji na fakturze.

  Co można skorygować za pomocą noty korygującej?

  Nota korygująca służy do korygowania błędów na otrzymanej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę fakturze. Nie wszystkie błędy lub braki na fakturze mogą być skorygowane za pomocą noty.

  Notą korygującą można skorygować między innymi:

  • adres odbiorcy lub wystawcy faktury,
  • oznaczenie odbiorcy lub wystawcy faktury,
  • numer NIP,
  • datę sprzedaży,
  • numer faktury,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • inne rzeczy nie związane z ceną, wysokością podatku, kupowanym towarem lub wykonywaną usługą.

  Za pomocą noty korygującej można sprostować błędy w wyżej wymienionych pozycjach, które są np. literówkami, omyłkami pisarskimi, nie można zmieniać danych z jednego podmiotu na inny podmiot funkcjonujący w obrocie gospodarczym.

  Przykład:

  Firma ABC sp. z o.o. zakupiła towary w firmie Nowak sp. z o.o. Na otrzymanej przez ABC sp. z o.o. fakturze znajdował się numer NIP kupującego, w którym pomylona była jedna cyfra. W takiej sytuacji nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej, wystarczy, że ABC sp. z o.o. wystawi notę korygującą, na której wskaże swój prawidłowy numer NIP.

  Przykład:

  Przedsiębiorstwo ‘’Super komputery’’ nabyło od firmy ‘’Twój komputer’’ towary, których zakup został potwierdzony fakturą, na której jednak znajdował się błąd, gdyż jako nabywca było wskazane ‘’Sueper Komputry’‘. Jest to oczywista omyłka pisarska, wię  może zostać sprostowana za pomocą noty korygującej. Niemożliwa byłaby zamiana danych nabywcy z ’‘Super komputery’’ na np. ‘’Fajne sprzęty’’.

  Często zdarza się, że na fakturze nie będzie wskazanego numeru NIP nabywcy towarów lub usługobiorcy. W takim przypadku można wystawić notę korygującą ze wskazaniem numeru NIP. Nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej.

  Czego nie można sprostować za pomocą noty korygującej?

  Nota korygująca powinna być wystawiana w sytuacji, gdy na otrzymanej fakturze pojawiły się błędy nie dotyczące sprzedawanego towaru lub wykonywanych usług.

  Notą korygującą nie można sprostować:

  • ilości i jednostki miar sprzedawanych towarów lub wykonanych usług,
  • wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług bez należnego podatku podatku (wartość netto),
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi (cena netto za sztukę),
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedanych towarów i wykonanych usług z podziałem na różne stawki podatkowe,
  • kwoty podatku od całej wartości netto sprzedaży lub wykonanych usług,
  • wartości sprzedaży lub wykonanych usług z kwotą podatku (cena netto),
  • całej kwoty będącej zapłatą za sprzedane towary lub wykonane usługi.

  W przypadku wystąpienia błędów w wyżej wymienionych pozycjach, nabywca towarów lub usługobiorca musi zwrócić się do sprzedającego lub podmiotu świadczącego usługi, o wystawienie faktury korygującej, którą ma obowiązek wystawić.

  Notą korygującą nie można zmienić danych podmiotu sprzedaży lub wykonanych usług na inny podmiot, który również realnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym.

  Przykład:

  Przedsiębiorstwo ‘’Super dom’’ kupiło towary potrzebne do wykonania usług remontowych. Sklep, w którym kupowali materiały wystawił fakturę zawierającą dane nabywców towarów. Jednak ‘’Super dom’’ wystawił notę w celu skorygowania otrzymanej faktury i wskazał na niej jako kupującego dane przedsiębiorstwa ‘’Nowe domy’’. W takiej sytuacji doszłoby do całkowitej zmiany podmiotu będącego nabywcą towarów i konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Nie można zmienić tych danych za pomocą noty korygującej.

  Co powinna zawierać nota korygująca?

  Nota korygująca, by była skutecznie wystawiona musi zawierać wymagane przez prawo elementy. Powinny się na niej znaleźć:

  • słowa ‘’Nota korygująca’’,
  • numer i datę wystawienia noty korygującej,
  • treść błędną, która podlega skorygowaniu za pomocą noty,
  • treść poprawną na jaką ma nastąpić zamiana,
  • oznaczenie wystawcy noty i odbiorcy faktury,
  • oznaczenie odbiorcy noty i wystawcy faktury,
  • adres zamieszkania lub siedziby wystawcy i odbiorcy noty,
  • numer faktury, datę jej wystawienia,
  • datę sprzedaży lub wykonania usługi- w przypadku faktury dokumentującej sprzedaż lub wykonywanie usług o charakterze ciągłym, wystarczy sam miesiąc i rok, za który została wystawiona faktura.

  Nota korygująca może zostać wysłana listownie oraz w formie elektronicznej. W sytuacji, gdy wystawca faktury zgadza się z treścią noty korygującej ma obowiązek ją zaakceptować i potwierdzić wystawcy noty. Potwierdzenie może nastąpić w dowolnej formie: ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie. Zaleca się jednak pisemne potwierdzenie noty.

  Nota korygująca a faktura korygująca

  W przeciwieństwie do noty korygującej fakturę korygującą wystawia zawsze podmiot, który wystawił fakturę. Jak napisano we wcześniejszej części opracowania nota korygująca nie może być wystawiona w każdej sytuacji.

  Jeżeli otrzymana faktura nie pozwala na zidentyfikowanie nabywcy towarów lub usługobiorcy oraz gdy jest na niej wskazany zupełnie inny podmiot, odbiorca faktury musi zwrócić się do sprzedawcy lub usługodawcy, by wystawił fakturę korygującą. Obowiązek taki będzie istniał również, gdy na fakturze pojawiły się błędy w cenie lub wysokości podatku. Należy zwrócić uwagę, by w tych sytuacjach nie wystawiać noty korygującej, gdyż może to skutkować utratą prawa do odliczenia podatku VAT.Rozpocznij wypełnianie noty korygującej

Komentarze (7) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Romi | 2014-08-28

  Nota korygująca czy faktura korygująca?

  Otrzymałem fakturę, na której znajdował się błąd w cenie. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić notę korygującą?

 2. Magie | 2014-08-28

  Nota korygująca w formie elektronicznej

  Czy nota korygująca może zostać wysłana mailem, bez podpisu?

 3. Anna | 2014-06-29

  Sposób akceptacji noty korygującej

  W jakiej formie powinna zostać dokonana akceptacja noty korygującej przez odbiorcę?

 4. Olo | 2013-11-26

  Treść faktury

  Czy notą można skorygować treść faktury - nazwę towaru. Nie wpływa to na VAT, ilość.

 5. Alik | 2013-11-26

  Wystawca noty

  Czy notę korygującą może wystawić nabywca, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

 6. Pex | 2013-07-01

  Brak NIP na fakturze

  Czy fakturę z brakującym numerem NIP można sprostować za pomocą noty korygującej?

 7. Rafał | 2013-07-01

  Błędne oznaczenie odbiorcy faktury

  Ostatnio kupowałem materiały budowlane u kontrahenta, z którym stale współpracuję, jednak jako odbiorca faktury nie była wskazana moja firma i nie mój adres. Cena i zakupione towary się zgadzają.... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład noty korygującej, wygenerowany na eWnioski.pl.

Nota korygująca

Ważne informacje

 • Notę korygującą wystawia odbiorca faktury.
 • Za jej pomocą można skorygować między innymi błędy w adresie, oznaczeniu nabywcy lub odbiorcy, numerze NIP, numerze rejestracyjnym pojazdu, dacie sprzedaży, numerze faktury.
 • Wystawiając notę nie można zmienić danych kupującego lub usługobiorcy w ten sposób, by następowała zmiana na inny istniejący podmiot.
 • Nie można korygować pozycji faktury odnoszącej się do zakupionych towarów lub wykonanych usług, ceny, wysokości i stawki podatku.
 • Nota korygująca musi być potwierdzona przez odbiorcę.
 • Potwierdzenie może nastąpić w dowolnej formie- ustnie, pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną.
 • Jeżeli nie można wystawić noty korygującej, dane można sprostować fakturą korygującą.