Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Opodatkowanie dochodów z najmu przez jednego małżonka

Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka

Dodano: 29-01-2013 | Ostatnia modyfikacja: 03-04-2015 Rozpocznij wypełnianie oświadczenia  Małżonkowie pomiędzy, którymi istnieje wspólność majątkowa powinni rozliczać swoje dochody lub przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy nieruchomości, osobno proporcjonalnie do wielkości udziału w nieruchomości. Jednak dla ułatwienia rozliczenia z Urzędem skarbowym mogą złożyć oświadczenie, że to tylko jeden z nich będzie rozliczał się z fiskusem.

  Rozliczanie dochodów lub przychodów z najmu przez małżonków

  Dochód lub przychód z tytułu najmu podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy uzyskiwany przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, powinien być rozliczany przez każdego z nich osobno, proporcjonalnie do wielkości udziału w wynajmowanej, podnajmowanej, dzierżawionej, poddzierżawianej nieruchomości. Jeśli nie ma odrębnych postanowień pomiędzy małżonkami, będzie to po 50 %. W  tej sytuacji każdy ze współmałżonków będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz złożyć zeznanie podatkowe.

  Małżonkowie mogą uprościć rozliczanie się z fiskusem z dochodów lub przychodów z najmu. Całość dochodów lub przychodów może rozliczać tylko jeden z nich. Aby skorzystać z takiej możliwości, muszą oni podpisać i złożyć do Urzędu skarbowego oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka. Wskazana w oświadczeniu osoba będzie musiała wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz złożyć roczne zeznanie podatkowe.

  Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu, przez jednego małżonka, by było skuteczne musi zostać dostarczone do Urzędu skarbowego w odpowiednim terminie, który jest zależny od wybrania formy opodatkowania.

  W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych oświadczenie należy złożyć:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy w roku dochód.

  Przykład:

  Małżonkowie rozpoczęli wynajem mieszkania od 17 lipca, pierwszy czynsz od najemców otrzymali 28 lipca. Jeśli zdecydują się że dochód z najmu będzie rozliczać tylko jeden z nich, oświadczenie powinni złożyć najpóźniej do 20 sierpnia.

  Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na rozliczanie swoich przychodów ryczałtem ewidencjonowanym i chcą, by z Urzędem skarbowym rozliczała się tylko jedna osoba, oświadczenie do Urzędu skarbowego powinno zostać złożone:

  • w chwili pierwszej wpłaty na ryczałt- jeżeli wynajem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa zostały rozpoczęte w trakcie roku, np od 23 marca.

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2015 r. nie trzeba już składać ponownych oświadczeń dla każdego kolejnego roku podatkowego. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków

  Jeżeli po rozwodzie lub separacji wynajmowana nieruchomość trafi do małżonka, który dotychczas nie rozliczał się z wynajmu z Urzędem skarbowym, w sytuacji, gdy wynajmowana, podnajmowana, dzierżawiona, poddzierżawiana nieruchomość pozostanie tylko jego własnością, będzie on zobowiązany rozliczać się z uzyskiwanych dochodów, zamiast małżonka, który był wskazany w złożonym oświadczeniu, jako osoba rozliczająca się z dochodów.

  Miejsce złożenia oświadczenia

  Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka powinno zostać złożone do Urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków, nie ma znaczenia miejsce położenia nieruchomości.

  Wynajem nieruchomości należącej do jednego małżonka

  Bardzo często powstają wątpliwości, kto będzie rozliczał podatek za wynajem, dzierżawę, gdy nieruchomość należy tylko do jednego małżonka, np. została zakupiona przed zawarciem małżeństwa. W takiej sytuacji dochody lub przychody uzyskiwane z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do jednego małżonka rozliczy tylko ten, do którego nieruchomość należy. Nie ma konieczności składania oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka.

  Przykład:

  Jan Kowalski nabył w 2003 r. nieruchomość. W 2005 r. zawarł związek małżeński z Martą Nowak i w 2006 r. postanowił wynająć zakupioną wcześniej nieruchomość. W tej sytuacji osiągnięty z wynajmu nieruchomości dochód rozliczał będzie tylko Jan Kowalski i nie ma konieczności, by małżonkowie składali oświadczenie o opodatkowaniu dochodów przez jedną osobę.

  Wynajem nieruchomości należącej do rodziny

  Dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości, która należy do kilku osób z rodziny, nie będących małżonkami np. gdy nieruchomość została odziedziczona w spadku przez kilka osób, mogą być rozliczane tylko odrębnie przez każdego z krewnych, proporcjonalnie do udziału każdego z nich w nieruchomości. Przepisy prawa tylko w przypadku współmałżonków zezwalają, by całość dochodów z wynajmu wspólnej nieruchomości była rozliczana przez jednego z nich. Współwłaściciele niebędący małżonkami mogą zawrzeć jedną umowę najmu, w której wszyscy będą określeni jako wynajmujący, jednak zysk będą musieli rozliczyć osobno. Sposób rozliczania dochodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy każdy ze współwłaścicieli może wybrać odrębnie, np. jedna osoba może rozliczać swoje dochody z Urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, a inna ryczałtem ewidencjonowanym.

  Wybór formy opodatkowania najmu przez małżonków

  Małżonkowie, którzy wynajmują nieruchomość w ramach tak zwanego najmu prywatnego, czyli bez rozpoczynania działalności gospodarczej, polegającej na najmie, podnajmie, dzierżawie, poddzierżawie nieruchomości, mogą swoje przychody rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym lub na zasadach ogólnych.

  Przy wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy należy rozważyć, czy będą duże koszty uzyskania przychodu, np. podatnik planuje remont, zakup sprzętów AGD do wynajmowanego mieszkania. Jeżeli będą wysokie koszty uzyskania przychodu, bardziej korzystne może być opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdyż w tym przypadku istnieje możliwość odliczenia od dochodu poniesionych kosztów i opodatkowaniu podlega jedynie uzyskany dochód. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych obowiązują progresywne stawki podatkowe 18 % lub 32 %, zależne od wysokości osiąganego dochodu.

  W przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego obowiązuje tylko jedna stawka, która wynosi 8.5 %, jednak nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, np. kosztów malowania ścian, wymiany okien. Ta forma, z uwagi na niższą stawkę jest korzystna dla podatników, którzy nie planują inwestycji w wynajmowanej nieruchomości.

  Chęć rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym lub na zasadach ogólnych, jeżeli wcześniej podatnicy rozliczali się ryczałtem ewidencjonowanym, wymaga złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

  Formularz oświadczenia o wyborze formy opodatkowania można wypełnić i pobrać serwisie eWnioski:Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

  Więcej informacji na temat oświadczenia o wyborze formy opodatkowania znajdziesz na stronie informacyjnej wniosku:Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.Rozpocznij wypełnianie oświadczenia

Komentarze (8) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Janusz | 2014-08-29

  Opodatkowanie jednego małżonka a roczne rozliczenie

  Jeżeli złożyłem do urzędu skarbowego wniosek, że to żona będzie rozliczała podatek z tytułu wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych, to czy będziemy mogli się wspólnie rozliczyć na zeznaniu... Przeczytaj całość

 2. Ryszard | 2014-06-29

  Czy po terminie można złożyć oświadczenie?

  Wraz z żoną od trzech miesięcy wynajmujemy mieszkanie,rozliczamy się na zasadach ogólnych. Nie wiedzieliśmy, że jest możliwość, by tylko jedno z nas rozliczało się z tych dochodów. Czy teraz możemy... Przeczytaj całość

 3. Andrzej | 2014-05-29

  Czy należy powiadomić US o zaprzestaniu wynajmu?

  Przez kilka lat wynajmowaliśmy z żoną mieszkanie, co roku żona składała oświadczenie, że tylko ona będzie rozliczała podatek. Teraz w kwietniu sprzedaliśmy to mieszkanie. Czy należy zawiadomić... Przeczytaj całość

 4. Aneta | 2014-01-24

  Podatek przy współwłasności w częściach ułamkowych

  Witam,
  Jesteśmy wraz z mężem współwłaścicielami nieruchomości w udziałach po 1/2. Nabyliśmy ją jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Chcemy ją wynająć i rozliczać się ryczałtem. Kto... Przeczytaj całość

 5. Ania | 2013-08-14

  rozliczenie zaliczki na poczet zniszczeń w nieuiszczony czyn

  Wynajmowałam dom rodzinny firmie, która zapłaciła mi jedynie za pierwszy miesiąc najmu oraz zaliczkę na poczet ewentualnych zniszczeń. Od czynszu odprowadziłam podatek do US, natomiast od zaliczki... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. Waldek | 2013-05-07

  Termin złożenia oświadczenia dla ryczałtu

  Wraz z żoną jesteśmy właścicielami mieszkania, które wynajmujemy od kilku lat. Żona deklarowała przychód na siebie wybierając 8,5% stawkę ryczałtu i wpłacając kwartalnie zaliczki. W tym roku... Przeczytaj całość

 7. Staszek | 2013-03-28

  Rozliczanie podatku przez jednego małżonka

  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy z żoną wynajem mieszkania, rozliczaliśmy się ryczałtem ewidencjonowanym, podatek rozliczaliśmy po połowie, ale dowiedziałem się, że można zrobić tak, żebym tylko ja... Przeczytaj całość

 8. wapula | 2013-03-19

  Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu

  Mam problem: wraz z żoną wynajmujemy od kilku lat lokal. Na samym początku złożyłem oświadczenie, że będę rozliczał się za żonę według zasad ogólnych. Potem wyjechaliśmy z kraju, a sprawy... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka wygenerowanego na eWnioski.pl.

Oświadczenie o opodatkowaniu całośći dochodów z najmu przez jednego małżonka

Opodatkowanie dochodów z najmu przez jednego małżonka

 • Przychody z wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy nieruchomości, która należy do małżonków lub jest w ich posiadaniu, mogą być rozliczane tylko przez jedną osobę.
 • Małżonkowie, którzy chcą rozliczać swoje dochody z najmu tylko przez jednego z nich, muszą złożyć do Urzędu skarbowego oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka.
 • Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu, podnajmu dzierżawy, poddzierżawy przez jednego z małżonków, powinno być złożone do Urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania małżonków.
 • Oświadczenie powinno być złożone w odpowiednim terminie:
  • do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy czynsz od najemcy- w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.
  • w chwili pierwszej wpłaty ryczałtu do Urzędu skarbowego- jeżeli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy zaczęły być uzyskiwane w trakcie roku.
 • Jeżeli nieruchomość należy tylko do jednego małżonka dochody rozlicza tylko ten, do którego nieruchomość należy, bez konieczności składania oświadczenia o opodatkowaniu całośći dochodów przez jednego małżonka.
 • Małżonkowie mogą rozliczać swoje dochody na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym.