Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie lub wymianę dowodu osobistego

Dodano: 14-07-2010 | Ostatnia modyfikacja: 02-03-2015 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego!

  Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty?

  Dowód osobisty musi posiadać każdy obywatel polski, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 18 lat.

  Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to

  dowód osobisty może otrzymać każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

  W jakim terminie należy złożyć wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego?

  Wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego składa się nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

  Jak długo ważny jest dowód osobisty?

  Dowód osobisty jest ważny:

  • 10 lat od daty jego wydania,
  • 5 lat od daty jego wydania, gdy został wydany osobie, która nie ukończyła 5. roku życia,

  Kiedy należy wymienić dowód osobisty?

  Dowód osobisty trzeba wymienić w przypadku:

  • upływu jego terminu ważności – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem tego terminu,
  • utraty dowodu osobistego,
  • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie (z wyjątkiem zmiany nazwy organu, który wydał dowód),
  • uszkodzenia dowodu,
  • zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza.

  W czterech ostatnich przypadkach wniosek należy złożyć niezwłocznie.

  Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Jest to znaczne uproszczenie, gdyż dotychczas wniosek o wydanie dowodu osobistego należało złożyć w miejscu zameldowania na pobyt stały i czasowy. Obecnie, od 1 marca 2015 r. wniosek można złożyć w dowolnej gminie, niezależnie od miejsca zameldowania.

  Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnej gminie!

  Od marca 2015 wniosek o wydanie dowodu osobistego możemy złożyć w urzędzie dowolnej gminy, niezależnie od miejsca naszego zameldowania.

  Nowością jest również to, że na wniosku o wydanie dowodu osobistego nie umieszczamy już danych dotyczących adresu zameldowania.

  Czy wniosek trzeba złożyć osobiście?

  Za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, wniosek należy składać osobiście

  Jeżeli wniosek dotyczy osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w jej imieniu wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

  Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, wniosek składa jeden z rodziców.

  W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, wniosek składa opiekun prawny.

  W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa kurator.

  Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej (całkowicie lub częściowo) wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowi, złożenie wniosku o wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia, nie musi ono być obecne przy składaniu wniosku.

  Osoby, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą stawić się w urzędzie zawiadamiają o tym organy gminy. W takim przypadku przyjęcie wniosku o dowód może nastąpić w miejscu ich pobytu, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

  Kto podpisuje wniosek?

  Wniosek podpisuje osoba, która go składa.

  Do tej pory niektóre urzędy gminy wymagały, aby podpis był złożony w urzędzie, w momencie składania wniosku – w obecności urzędnika.

  W przypadku osób małoletnich poniżej 13 roku życia, które nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek podpisuje rodzic lub opiekun. Przy czym podpis ten powinien być złożony obok kratki przeznaczonej na wzór podpisu posiadacza dowodu. W tej kratce wzór podpisu powinna złożyć osoba małoletnia.

  Po jakim czasie można odebrać dowód osobisty?

  Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydłużyć termin, o czym zobowiązany jest poinformować wnioskodawcę.

  Po odbiór dowodu osobistego należy stawić się osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek.

  Czy za wyrobienie dowodu trzeba zapłacić?

  Za wyrobienie dowodu osobistego nie ponosi się opłaty, dowód wydawany jest nieodpłatnie.

  Co należy zrobić, jeśli dotychczasowy dowód został uszkodzony lub utracony?

  Jeżeli dotychczasowy został zgubiony, skradziony lub uszkodzony należy niezwłocznie zgłosić to składając Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Formularz składa się osobiście organowi dowolnej gminy.

  Osoby przebywające poza terytorium Polski powinny złożyć formularz niezwłocznie w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu.

  Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tych osób.

  Po złożeniu formularza, zgłaszającemu wydawane jest zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie wydawane jest z urzędu w przypadku osobistego zgłoszenia, dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej.

  Osoby, przebywające poza granicami kraju, które złożyły formularz zgłoszenia drogą pocztową lub faksem muszą, wypełniając formularz zaznaczyć, że chcą takie zaświadczenie otrzymać.

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest nieodpłatnie i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (43) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. jacek | 2015-03-20

  Wymiana dowodu bezterminowego

  Witam, mój dowód osobisty został wydany bezterminowo. Czy w związku z ostatnią zmianą blankietu dowodu osobistego powinienem teraz wymienić dowód?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Marcin | 2015-03-04

  Zdjęcie do dowodu osobistego

  Jakie zdjęcie należy załączyć do dowodu osobistego? Czy musi posiadać jakieś szczególne cechy?

 3. natalia | 2015-02-03

  Jestem za granicą a chcę wyrobić dowód osobisty

  Proszę o pomoc! Wyszłam za męża w Niemczech i teraz potrzebuję wyrobić nowy dowód osobisty ze względu na zmianę nazwiska po ślubie. Mam tu z Polski wniosek o wyrobienie dowodu osobistego. A moje... Przeczytaj całość

 4. Basia | 2014-11-24

  Dowód osobisty dla dziecka

  Co zrobić, jeśli moje dziecko lat 17 zgubiło dowód osobisty w Polsce, a ja obecnie przebywam wraz z mężem w Anglii i nie mogę złożyć wniosku o dowód dla dziecka? Czy mogę upoważnić inna osobę do... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 5. aras | 2014-11-02

  NIP w dowodzie osobistym

  Gdzie jest w dowodzie osobistym numer NIP?

 6. piotr | 2014-09-17

  Wydanie prawo jazdy bez dowodu osobistego

  Zgubiłem dowód i zdaje prawo jazdy, czy wystarczy zaświadczenie z gminy i nieważny dowód?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. Miyu | 2014-09-06

  Czy można przyspieszyć wydanie dowodu osobistego?

  O wyjeździe za granicę dowiedziałam się 15 dni przed tym wyjazdem. Dzień później złożyłam wniosek o wydanie dowodu tymczasowego. Czy istnieją jakieś procedury przyspieszenia oczekiwania na dowód?... Przeczytaj całość

 8. aja91 | 2014-07-22

  Część "B" formularza jako chwilowy "dokument tożsamości"

  Czy w czasie oczekiwania na wyrobienie nowego dowodu osobistego (po zagubieniu poprzedniego) mogę legitymować się częścią B (dla wnioskodawcy) formularza zgłoszeniowego? Bardzo proszę o odpowiedź.... Przeczytaj całość

 9. Wanda | 2014-07-17

  Bez meldunku nie mam szans na kredyt. Co robić?

  Mam nowy dowód, lecz bez zameldowania. Aktualnie mieszkam w mieszkaniu odziedziczonym przez rodziców, ale sprawa spadkowa dalej się toczy. Mam PESEL, nr dowodu osobistego, lecz bez adresu. Nie mogę... Przeczytaj całość

 10. juliaa0203 | 2014-07-05

  Czy mogę już wyrobić sobie normalny dowód osobisty?

  Brakuje mi dwóch miesięcy do pełnoletności. Czy mogę już wyrobić dowód osobisty bez zgody rodzica?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij w poniższe linki, aby podejrzeć wzór wniosku o dowód osobisty.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Wniosek o dowód osobisty należy złożyć osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych). Osobiście należy również odebrać dowód. Nie jest możliwe złożenie wniosku oraz odbiór dowodu za pośrednictwem pełnomocnika lub polskiego konsula poza granicami kraju.
 • Wydanie dowodu osobistego jest w każdym przypadku bezpłatne.
 • Do wniosku musisz załączyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające Twój aktualny wizerunek.
 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • W trakcie wypełniania formularza w serwisie eWnioski.pl zostaniesz poinformowany o innych opcjonalnych załącznikach.
 • W przypadku wymiany dowodu osobistego osoba odbierająca nowy dowód jest zobowiązana przedłożyć dotychczasowy (poprzedni) dowód.

Linki zewnętrzne