Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego

Dodano: 11-10-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!  Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, jest zobowiązana wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu najpóźniej w dniu jego opuszczenia.

  Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowy wzór formularza
  wymeldowania z pobytu stałego!

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jedna osoba może posiadać w tym samym czasie tylko jedno miejsce zameldowania na pobyt stały. Zatem, aby móc się zameldować na pobyt stały pod innym adresem, osoba ta musi wymeldować się lub zostać wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

  Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby:

  • albo poprzez wypełnienie formularza wymeldowania i złożenie go w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu stałego,
  • albo w trakcie meldowania się na pobyt stały w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu.

  Jeśli meldujesz się w nowym miejscu, nie musisz się wcześniej wymeldowywać

  Z początkiem 2013 r. wprowadzono możliwość wymeldowania się w momencie dopełniania formalności związanych z zameldowaniem w nowym miejscu. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu meldunkowym i wskazać stary adres, z którego chce się zostać wymeldowanym. W takim przypadku wszelkich formalności związanych z wymeldowaniem danej osoby dopełni urząd gminy w jej nowym miejscu pobytu (a więc urząd, w którym ta osoba się melduje).

  Nie trzeba więc już jeździć do urzędu gminy w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wymeldować i uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Co ważne, wymeldować się z pobytu stałego można zarówno podczas meldowania się na pobyt stały w nowym miejscu, jak też podczas meldowania się na pobyt czasowy. Można więc za jednym razem zameldować się czasowo w jakimś miejscu i równocześnie wymeldować się z pobytu stałego w innym. W takim przypadku obywatel będzie posiadać wyłącznie zameldowanie czasowe.

  Wcześniejsze wymeldowanie nadal możliwe

  Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, osoba wypełnia i podpisuje formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Wzór tego formularza określony jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

  Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

  W formularzu wymeldowania należy podać te same dane osobowe, jakie były wymagane przy zameldowaniu, a więc:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • poprzednie imiona i nazwiska,
  • nazwisko rodowe,
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • stan cywilny, a w przypadku posiadania małżonka — jego imię, nazwisko i nazwisko rodowe,
  • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
  • nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości wraz z informacją, przez kogo został wydany,
  • obywatelstwo.

  W formularzu wymeldowania nie podaje się adresu nowego miejsca pobytu stałego.

  W przypadku, gdy wraz z osobą dorosłą wymeldowywane są niepełnoletnie dzieci lub inne osoby pozostające pod jej opieką prawną lub faktyczną, dla każdej z nich należy wypełnić odrębny formularz wymeldowania.

  Składając formularz wymeldowania w urzędzie gminy należy okazać dokument tożsamości:

  • w przypadku osób pełnoletnich będzie to dowód osobisty, jednak w wyjątkowych sytuacjach dopuszczany jest również paszport (np. wtedy, gdy osoba wymeldowująca się nie posiada aktualnego dowodu osobistego),
  • w przypadku osób niepełnoletnich będzie to również dowód osobisty (ewentualnie paszport), a jeśli osoba niepełnoletnia nie posiada dokumentu tożsamości, wymagany będzie odpis skrócony aktu urodzenia.

  Osoba pełnoletnia w celu wymeldowania się musi zgłosić się do urzędu osobiście. Z kolei za osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (opiekun prawny).

  Do wymeldowania dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców

  Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IV SA/Po 535/12). W uzasadnieniu WSA wskazał, iż zgodnie z art. 9a ustawy o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Z kolei z przepisu art. 97 Kodeksu rodzinnego wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, wówczas każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zdaniem sądu (powołującego się w tej kwestii na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2008 r.), do istotnych spraw dziecka należy miejsce jego zamieszkania, jednak taką sprawą nie jest wymeldowanie. Czynności meldunkowe stanowią bowiem obowiązek rodziców wynikający z przepisów prawa administracyjnego i są wyłącznie aktem rejestracji pobytu dziecka pod określonym adresem lub ustania tego pobytu w dotychczasowym miejscu. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko mieszka pod konkretnym adresem w miejscu zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas powinno być tam zameldowane. Zatem do wymeldowania dziecka z poprzedniego miejsca pobytu i zameldowania go pod nowym adresem (pod którym dziecko faktycznie przebywa) nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców, gdyż czynności wymeldowania i zameldowania służą tylko potwierdzeniu miejsca rzeczywistego zamieszkania dziecka, na które to miejsce rodzice mają bezpośredni wpływ.

  Wymeldowania należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego.

  Po przyjęciu wniosku urząd wydaje zaświadczenie o wymeldowaniu, które jest ważne przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia. Zaświadczenie to będzie niezbędne, jeśli dana osoba będzie chciała za jakiś czas zameldować się na stałe w nowym miejscu.

  Zaświadczenia o wymeldowaniu nie wolno zgubić ani zniszczyć, ponieważ bez niego urząd gminy w nowym miejscu pobytu stałego nie będzie chciał dokonać meldunku! Zgodnie z prawem, jeśli osoba wcześniej wymeldowała się z pobytu stałego, to meldując się w nowym miejscu musi okazać zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Jeśli formularz jest poprawnie wypełniony i umieszczone w nim informacje nie budzą zastrzeżeń urzędu, to procedura wymeldowania jest załatwiana niezwłocznie i „od ręki” wystawiane jest zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Procedury związane z wymeldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!

Komentarze (92) zobacz wszystkie » Dodaj nowy komentarz

Misc-comments-triangle1
 1. emina | 2014-04-17

  Czy właściciel może wymeldować lokatora z powodu złych relacji z nim?

  Witam, a ja chciałam się dowiedzieć, czy jeśli wraz z mężem jesteśmy zameldowani w domu, a właścicielem jest osoba niepełnoletnia i jej opiekun prawny zarządza domem do uzyskania przez nią pełnolet... Przeczytaj całość

 2. Dawid | 2014-04-08

  Wymeldowanie konkubiny ojca po jego śmierci

  Witam! Mam pytanko. Mój ojciec zmarł parę dni temu i zostawił mieszkanie, w którym zameldowana jest "konkubina", z którą nie miał ślubu i broń boże dzieci. Jest alkoholiczką, która doprowadziła do ... Przeczytaj całość

 3. ann.hosz | 2014-04-04

  Meldunek w Niemczech

  W jaki sposób sprawdzić, czy wraz z córką jesteśmy zameldowane w Niemczech w mieszkaniu należącym do matki ojca dziecka (czyli babci od strony taty)?

 4. Katarzyna | 2014-04-04

  Czy można się odwołać od decyzji o wymeldowaniu?

  Mieszkałam z mężem i dwójką dzieci w mieszkaniu teściowej (mieszkanie komunalne), mój mąż zachorował na schizofrenię. Przerywał leczenie i stawał się niebezpieczny dla domowników. Ze względu na dzi... Przeczytaj całość

 5. Lidka | 2014-04-03

  wymeldowanie po eksmisji

  Witam! Moja mama nie płaciła za mieszkanie i okazało się, że jest ekmisja, a ja jestem zameldowana tam na stałe z synem, chociaż w rzeczywistości mieszkamy od 3 lat z narzeczonym u jego rodziców. N... Przeczytaj całość

 6. aantek | 2014-03-28

  Czy muszę meldować syna w nowym mieszkaniu komunalnym?

  Dostałam mieszkanie z gminy. Czy muszę wziąć ze sobą syna? Czy w nowym mieszkaniu muszę go meldować na stałe?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. Patuśka | 2014-03-22

  Pracuję i mieszkam poza miejscem zameldowania i brat chce mnie wymeldować

  Mam problem, ponieważ od lipca 2013 roku pracuję i mieszkam poza miejscem zameldowania, mój brat jest pełnomocnikiem właściciela domu (mojej babci) i chce mnie wymeldować z domu (kłótnia rodzinna).... Przeczytaj całość

 8. gosc | 2014-03-22

  Jak wymeldować syna z domu?

  Jak wymeldować 24-letniego syna z domu, ponieważ ma same długi, bierze jakies narkotyki, nie wraca nawet trzy dni z rzędu do domu, czasami nie ma go codziennie, przychodzi tylko się przebrać, nacho... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 9. Piotr | 2014-03-16

  Wymeldowanie uporczywego kolegi

  Witam,
  Zameldowałem kolegę w moim mieszkaniu własnościowym. Posiadam wszelkie prawa do tego mieszkania, a z kolegą nie spisałem żadnej umowy oraz jakiegokolwiek dokumentu. Teraz on nie chce się wy... Przeczytaj całość

 10. Edyta | 2014-03-14

  Decyzja administracyjna o wymeldowaniu z mieszkania komunalnego

  Zostałam wymeldowana z dziećmi z mieszkania komunalnego administracyjnie. Gdzie szukać pomocy?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc-comments-triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, aby obejrzeć wzór formularza wymeldowania.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Ważne informacje

 • Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, musi wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu.
 • Wymeldować się można albo samodzielnie — w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu, albo w chwili meldowania się pod nowym adresem — czyli za pośrednictwem urzędu w nowym miejscu pobytu.
 • Aby wymeldować się samodzielnie, trzeba wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” i osobiście stawić się w urzędzie, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
 • Jeśli osoba dorosła wymeldowuje się wraz ze swoimi nieletnimi dziećmi, dla każdego z nich musi wypełnić odrębne formularze wymeldowania.
 • Aby wymeldować osobę niepełnoletnią, która nie posiada dowodu osobistego, należy okazać w urzędzie odpis skrócony jej aktu urodzenia.
 • Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Linki zewnętrzne