Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Dodano: 11-10-2010 | Ostatnia modyfikacja: 08-07-2015 Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!  Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, jest zobowiązana wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.

  Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór formularza
  wymeldowania z pobytu stałego!

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, jedna osoba może posiadać w tym samym czasie tylko jedno miejsce zameldowania na pobyt stały. Zatem, aby móc się zameldować na pobyt stały pod innym adresem, osoba ta musi wymeldować się lub zostać wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

  Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby:

  • albo poprzez wypełnienie formularza wymeldowania i złożenie go w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu stałego,
  • albo w trakcie meldowania się na pobyt stały w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu.

  Jeśli meldujesz się w nowym miejscu, nie musisz się wcześniej wymeldowywać

  Już w 2013 r. wprowadzono możliwość wymeldowania się w momencie dopełniania formalności związanych z zameldowaniem w nowym miejscu. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu meldunkowym i wskazać stary adres, z którego chce się zostać wymeldowanym. W takim przypadku wszelkich formalności związanych z wymeldowaniem danej osoby dopełni urząd gminy w jej nowym miejscu pobytu (a więc urząd, w którym ta osoba się melduje).

  Nie trzeba więc już jeździć do urzędu gminy w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wymeldować i uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Co ważne, wymeldować się z pobytu stałego można zarówno podczas meldowania się na pobyt stały w nowym miejscu, jak też podczas meldowania się na pobyt czasowy. Można więc za jednym razem zameldować się czasowo w jakimś miejscu i równocześnie wymeldować się z pobytu stałego w innym. W takim przypadku obywatel będzie posiadać wyłącznie zameldowanie czasowe.

  Wcześniejsze wymeldowanie nadal możliwe

  Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, osoba wypełnia i podpisuje formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Wzór tego formularza określony jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

  Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

  W formularzu wymeldowania należy podać te same dane osobowe, jakie były wymagane przy zameldowaniu, a więc:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL, o ile został nadany
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
  • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

  W formularzu wymeldowania nie podaje się adresu nowego miejsca pobytu stałego.

  W przypadku, gdy wraz z osobą dorosłą wymeldowywane są niepełnoletnie dzieci lub inne osoby pozostające pod jej opieką prawną lub faktyczną, dla każdej z nich należy wypełnić odrębny formularz wymeldowania.

  Składając formularz wymeldowania w urzędzie gminy należy okazać dokument tożsamości:

  • w przypadku osób pełnoletnich będzie to dowód osobisty, jednak w wyjątkowych sytuacjach dopuszczany jest również paszport (np. wtedy, gdy osoba wymeldowująca się nie posiada aktualnego dowodu osobistego),
  • w przypadku osób niepełnoletnich będzie to również dowód osobisty (ewentualnie paszport), a jeśli osoba niepełnoletnia nie posiada dokumentu tożsamości, wymagany będzie odpis skrócony aktu urodzenia.

  Osoba pełnoletnia w celu wymeldowania się musi zgłosić się do urzędu osobiście. Z kolei za osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (opiekun prawny).

  Do wymeldowania dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców

  Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IV SA/Po 535/12). W uzasadnieniu WSA wskazał, iż zgodnie z art. 9a ustawy o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Z kolei z przepisu art. 97 Kodeksu rodzinnego wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, wówczas każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zdaniem sądu (powołującego się w tej kwestii na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2008 r.), do istotnych spraw dziecka należy miejsce jego zamieszkania, jednak taką sprawą nie jest wymeldowanie. Czynności meldunkowe stanowią bowiem obowiązek rodziców wynikający z przepisów prawa administracyjnego i są wyłącznie aktem rejestracji pobytu dziecka pod określonym adresem lub ustania tego pobytu w dotychczasowym miejscu. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko mieszka pod konkretnym adresem w miejscu zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas powinno być tam zameldowane. Zatem do wymeldowania dziecka z poprzedniego miejsca pobytu i zameldowania go pod nowym adresem (pod którym dziecko faktycznie przebywa) nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców, gdyż czynności wymeldowania i zameldowania służą tylko potwierdzeniu miejsca rzeczywistego zamieszkania dziecka, na które to miejsce rodzice mają bezpośredni wpływ.

  Jeśli formularz jest poprawnie wypełniony i umieszczone w nim informacje nie budzą zastrzeżeń urzędu, to procedura wymeldowania jest załatwiana niezwłocznie.

  Procedury związane z wymeldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!

Komentarze (143) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. kk | 2015-07-18

  Jak wymeldować lokatora mającego swoje własnościowe mieszkanie?

  Witam, posiadam dom, w którym jest zameldowany członek rodziny. Wiem, że posiada swoje własnościowe mieszkanie, które wynajmuje i zarabia natomiast w moim domu za nic nie płaci i zachowuje się jak... Przeczytaj całość

 2. moniką | 2015-06-29

  Matka mnie wymeldowała, czy należą mi sie alimenty?

  Mama mnie wymeldowała, a jestem chora mam astmę, alergie i zapalenie wątroby, a matka mnie straszy sądem. Co mam zrobić?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. bea | 2015-06-12

  Czy mogę zameldować synową bez zgody mojego męża?

  Witam.Synowa mieszka z nami i dwójką dzieci, od roku mają ślub z synem. Dom jest wspólny mój i męża, czy mogę zameldować synową bez zgody mojego męża? Proszę o odpowiedź.

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. k. | 2015-06-10

  Jak usunąć z mieszkania osobę w nim zameldowaną?

  Witam serdecznie, moja rodzina znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji i nie wiemy, jak z niej wybrnąć. Sprawa dotyczy mojej siostry i jej męża. Siostra po 15 latach małżeństwa postanowiła rozejść... Przeczytaj całość

 5. tala | 2015-05-15

  Rodzice przepisali mi dom z lokatorami

  Witam, mam kłopot, a mianowicie rodzice przepisali na mnie dom, lecz strych zamieszkuje wujek ze swoją rodziną. Są oni zameldowani, płacą wszelkie rachunki oprócz czynszu, jaki im zaproponowałam. W... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. Piotr | 2015-04-24

  Wymeldowanie "na odległość" np. przez internet

  Mam pytanie, czy jest możliwość wymeldowania się bez potrzeby wizyty w Urzędzie?
  Nie mam możliwość przyjechania do miejscowości, w której jestem zameldowany, a niestety muszę się stamtąd... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. Artur | 2015-04-09

  Jak wymeldować szwagra z mieszkania komunalnego?

  Mam pytanie: mam zameldowanego szwagra w mieszkaniu komunalnym własnościowym, czy mogę go wymeldować? I jak to zrobić? Za pomoc z góry dziekuję. Pozdrawiam

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 8. ZROZPACZONA SUPER TBS | 2015-03-26

  Wymeldowanie z mieszkania TBS

  3 lata temu wyjechałam za granicę na bardzo poważną operację dzięki, której żyję!
  Do dziś jestem pod stałą opieką medyczną. 6 tygodni pod kroplówkami, uczyłam się chodzić od nowa przy pomocy... Przeczytaj całość

 9. Małgorzata | 2015-02-17

  Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

  Nie mieszkam już w mieszkaniu, w którym miałam meldunek stały, nie wrócę do tego mieszania ponieważ nie było ono moje, a komunalne. Mieszkam teraz gdzie indziej, gdzie nie mam meldunku - ani... Przeczytaj całość

 10. artur | 2015-02-16

  Czy córka może wymeldować matkę właścicielkę mieszkania?

  Moje pytanie dotyczy mojej konkubiny mianowicie: konkubina jest współwłaścicielką mieszkania po swojej zmarłej przed wielu laty matce, ma 25% udziału. W chwili obecnej toczy się postępowanie miedzy... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, aby obejrzeć wzór formularza wymeldowania.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, musi wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu.
 • Wymeldować się można albo samodzielnie — w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu, albo w chwili meldowania się pod nowym adresem — czyli za pośrednictwem urzędu w nowym miejscu pobytu.
 • Aby wymeldować się samodzielnie, trzeba wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” i osobiście stawić się w urzędzie, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
 • Jeśli osoba dorosła wymeldowuje się wraz ze swoimi nieletnimi dziećmi, dla każdego z nich musi wypełnić odrębne formularze wymeldowania.
 • Aby wymeldować osobę niepełnoletnią, która nie posiada dowodu osobistego, należy okazać w urzędzie odpis skrócony jej aktu urodzenia.
 • Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Linki zewnętrzne