Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Dodano: 11-10-2010 | Ostatnia modyfikacja: 02-03-2015 Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!  Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, jest zobowiązana wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.

  Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowy wzór formularza
  wymeldowania z pobytu stałego!

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, jedna osoba może posiadać w tym samym czasie tylko jedno miejsce zameldowania na pobyt stały. Zatem, aby móc się zameldować na pobyt stały pod innym adresem, osoba ta musi wymeldować się lub zostać wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

  Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby:

  • albo poprzez wypełnienie formularza wymeldowania i złożenie go w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu stałego,
  • albo w trakcie meldowania się na pobyt stały w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu.

  Jeśli meldujesz się w nowym miejscu, nie musisz się wcześniej wymeldowywać

  Już w 2013 r. wprowadzono możliwość wymeldowania się w momencie dopełniania formalności związanych z zameldowaniem w nowym miejscu. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu meldunkowym i wskazać stary adres, z którego chce się zostać wymeldowanym. W takim przypadku wszelkich formalności związanych z wymeldowaniem danej osoby dopełni urząd gminy w jej nowym miejscu pobytu (a więc urząd, w którym ta osoba się melduje).

  Nie trzeba więc już jeździć do urzędu gminy w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wymeldować i uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Co ważne, wymeldować się z pobytu stałego można zarówno podczas meldowania się na pobyt stały w nowym miejscu, jak też podczas meldowania się na pobyt czasowy. Można więc za jednym razem zameldować się czasowo w jakimś miejscu i równocześnie wymeldować się z pobytu stałego w innym. W takim przypadku obywatel będzie posiadać wyłącznie zameldowanie czasowe.

  Wcześniejsze wymeldowanie nadal możliwe

  Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, osoba wypełnia i podpisuje formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Wzór tego formularza określony jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

  Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

  W formularzu wymeldowania należy podać te same dane osobowe, jakie były wymagane przy zameldowaniu, a więc:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL, o ile został nadany
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
  • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

  W formularzu wymeldowania nie podaje się adresu nowego miejsca pobytu stałego.

  W przypadku, gdy wraz z osobą dorosłą wymeldowywane są niepełnoletnie dzieci lub inne osoby pozostające pod jej opieką prawną lub faktyczną, dla każdej z nich należy wypełnić odrębny formularz wymeldowania.

  Składając formularz wymeldowania w urzędzie gminy należy okazać dokument tożsamości:

  • w przypadku osób pełnoletnich będzie to dowód osobisty, jednak w wyjątkowych sytuacjach dopuszczany jest również paszport (np. wtedy, gdy osoba wymeldowująca się nie posiada aktualnego dowodu osobistego),
  • w przypadku osób niepełnoletnich będzie to również dowód osobisty (ewentualnie paszport), a jeśli osoba niepełnoletnia nie posiada dokumentu tożsamości, wymagany będzie odpis skrócony aktu urodzenia.

  Osoba pełnoletnia w celu wymeldowania się musi zgłosić się do urzędu osobiście. Z kolei za osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (opiekun prawny).

  Do wymeldowania dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców

  Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IV SA/Po 535/12). W uzasadnieniu WSA wskazał, iż zgodnie z art. 9a ustawy o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Z kolei z przepisu art. 97 Kodeksu rodzinnego wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, wówczas każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zdaniem sądu (powołującego się w tej kwestii na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2008 r.), do istotnych spraw dziecka należy miejsce jego zamieszkania, jednak taką sprawą nie jest wymeldowanie. Czynności meldunkowe stanowią bowiem obowiązek rodziców wynikający z przepisów prawa administracyjnego i są wyłącznie aktem rejestracji pobytu dziecka pod określonym adresem lub ustania tego pobytu w dotychczasowym miejscu. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko mieszka pod konkretnym adresem w miejscu zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas powinno być tam zameldowane. Zatem do wymeldowania dziecka z poprzedniego miejsca pobytu i zameldowania go pod nowym adresem (pod którym dziecko faktycznie przebywa) nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców, gdyż czynności wymeldowania i zameldowania służą tylko potwierdzeniu miejsca rzeczywistego zamieszkania dziecka, na które to miejsce rodzice mają bezpośredni wpływ.

  Jeśli formularz jest poprawnie wypełniony i umieszczone w nim informacje nie budzą zastrzeżeń urzędu, to procedura wymeldowania jest załatwiana niezwłocznie.

  Procedury związane z wymeldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!

Komentarze (138) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Piotr | 2015-04-24

  Wymeldowanie "na odległość" np. przez internet

  Mam pytanie, czy jest możliwość wymeldowania się bez potrzeby wizyty w Urzędzie?
  Nie mam możliwość przyjechania do miejscowości, w której jestem zameldowany, a niestety muszę się stamtąd... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Artur | 2015-04-09

  Jak wymeldować szwagra z mieszkania komunalnego?

  Mam pytanie: mam zameldowanego szwagra w mieszkaniu komunalnym własnościowym, czy mogę go wymeldować? I jak to zrobić? Za pomoc z góry dziekuję. Pozdrawiam

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. ZROZPACZONA SUPER TBS | 2015-03-26

  Wymeldowanie z mieszkania TBS

  3 lata temu wyjechałam za granicę na bardzo poważną operację dzięki, której żyję!
  Do dziś jestem pod stałą opieką medyczną. 6 tygodni pod kroplówkami, uczyłam się chodzić od nowa przy pomocy... Przeczytaj całość

 4. Małgorzata | 2015-02-17

  Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

  Nie mieszkam już w mieszkaniu, w którym miałam meldunek stały, nie wrócę do tego mieszania ponieważ nie było ono moje, a komunalne. Mieszkam teraz gdzie indziej, gdzie nie mam meldunku - ani... Przeczytaj całość

 5. artur | 2015-02-16

  Czy córka może wymeldować matkę właścicielkę mieszkania?

  Moje pytanie dotyczy mojej konkubiny mianowicie: konkubina jest współwłaścicielką mieszkania po swojej zmarłej przed wielu laty matce, ma 25% udziału. W chwili obecnej toczy się postępowanie miedzy... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. Zespół eWnioski.pl | 2015-02-08

  Zameldowanie w mieszkaniu TBS

  Komentarz: "Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwość zameldowania mojego narzeczonego .... " został umieszczony w wątku poświęconym zameldowaniu, pod adresem:... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. Misia | 2015-02-08

  Czy rodzice mają prawo mnie wymeldować?

  Witam,
  Mam problem tego typu,iż mój ojciec za wszelką cenę chce mnie wymeldować ze stałego meldunku to znaczy z domu rodzinnego, gdzie mieszkałam od dziecka. Dodam, że właścicielką domu jest moja... Przeczytaj całość

 8. Sharon | 2015-01-26

  Synowa okazała się potworem

  Proszę o pomoc.
  Synowa okazała się potworem.
  Daliśmy z mężem cały dorobek życia - dom 300 m2, jego wyposażenie, samochód, piękny ogród, a ona nic nie robi. Pracuje jako przedszkolanka 4 godziny,... Przeczytaj całość

 9. wiki | 2015-01-19

  Wymeldowanie szwagra, który się wyprowadził

  Witam. Kupiliśmy z mężem mieszkanie, po pewnym czasie brat męża zamieszkał z nami (z powodu eksmisji teściów z mieszkania, z którymi mieszkał) zameldowaliśmy go, mieszkał z nami 2 lata po czy... Przeczytaj całość

 10. Erika666 | 2015-01-13

  Co mogę zrobić jak brat mnei wymeldowywuje ?

  Sprawa jest złożona .... Mój brat zapisał sobie cały majątek po ojcu ... ale to inna sprawa .... Ja mieszkam teraz w Warszawie ale wszelkie świadczenia itp. mam w Krakowie, głównie ze szpitalem,... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, aby obejrzeć wzór formularza wymeldowania.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, musi wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu.
 • Wymeldować się można albo samodzielnie — w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu, albo w chwili meldowania się pod nowym adresem — czyli za pośrednictwem urzędu w nowym miejscu pobytu.
 • Aby wymeldować się samodzielnie, trzeba wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” i osobiście stawić się w urzędzie, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
 • Jeśli osoba dorosła wymeldowuje się wraz ze swoimi nieletnimi dziećmi, dla każdego z nich musi wypełnić odrębne formularze wymeldowania.
 • Aby wymeldować osobę niepełnoletnią, która nie posiada dowodu osobistego, należy okazać w urzędzie odpis skrócony jej aktu urodzenia.
 • Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Linki zewnętrzne