Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Dodano: 11-10-2010 | Ostatnia modyfikacja: 08-07-2015 Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!  Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, jest zobowiązana wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.

  Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór formularza
  wymeldowania z pobytu stałego!

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, jedna osoba może posiadać w tym samym czasie tylko jedno miejsce zameldowania na pobyt stały. Zatem, aby móc się zameldować na pobyt stały pod innym adresem, osoba ta musi wymeldować się lub zostać wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

  Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby:

  • albo poprzez wypełnienie formularza wymeldowania i złożenie go w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu stałego,
  • albo w trakcie meldowania się na pobyt stały w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu.

  Jeśli meldujesz się w nowym miejscu, nie musisz się wcześniej wymeldowywać

  Już w 2013 r. wprowadzono możliwość wymeldowania się w momencie dopełniania formalności związanych z zameldowaniem w nowym miejscu. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu meldunkowym i wskazać stary adres, z którego chce się zostać wymeldowanym. W takim przypadku wszelkich formalności związanych z wymeldowaniem danej osoby dopełni urząd gminy w jej nowym miejscu pobytu (a więc urząd, w którym ta osoba się melduje).

  Nie trzeba więc już jeździć do urzędu gminy w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wymeldować i uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu.

  Co ważne, wymeldować się z pobytu stałego można zarówno podczas meldowania się na pobyt stały w nowym miejscu, jak też podczas meldowania się na pobyt czasowy. Można więc za jednym razem zameldować się czasowo w jakimś miejscu i równocześnie wymeldować się z pobytu stałego w innym. W takim przypadku obywatel będzie posiadać wyłącznie zameldowanie czasowe.

  Wcześniejsze wymeldowanie nadal możliwe

  Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, osoba wypełnia i podpisuje formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Wzór tego formularza określony jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

  Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

  W formularzu wymeldowania należy podać te same dane osobowe, jakie były wymagane przy zameldowaniu, a więc:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL, o ile został nadany
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
  • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

  W formularzu wymeldowania nie podaje się adresu nowego miejsca pobytu stałego.

  W przypadku, gdy wraz z osobą dorosłą wymeldowywane są niepełnoletnie dzieci lub inne osoby pozostające pod jej opieką prawną lub faktyczną, dla każdej z nich należy wypełnić odrębny formularz wymeldowania.

  Składając formularz wymeldowania w urzędzie gminy należy okazać dokument tożsamości:

  • w przypadku osób pełnoletnich będzie to dowód osobisty, jednak w wyjątkowych sytuacjach dopuszczany jest również paszport (np. wtedy, gdy osoba wymeldowująca się nie posiada aktualnego dowodu osobistego),
  • w przypadku osób niepełnoletnich będzie to również dowód osobisty (ewentualnie paszport), a jeśli osoba niepełnoletnia nie posiada dokumentu tożsamości, wymagany będzie odpis skrócony aktu urodzenia.

  Osoba pełnoletnia w celu wymeldowania się musi zgłosić się do urzędu osobiście. Z kolei za osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (opiekun prawny).

  Do wymeldowania dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców

  Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IV SA/Po 535/12). W uzasadnieniu WSA wskazał, iż zgodnie z art. 9a ustawy o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Z kolei z przepisu art. 97 Kodeksu rodzinnego wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, wówczas każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zdaniem sądu (powołującego się w tej kwestii na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2008 r.), do istotnych spraw dziecka należy miejsce jego zamieszkania, jednak taką sprawą nie jest wymeldowanie. Czynności meldunkowe stanowią bowiem obowiązek rodziców wynikający z przepisów prawa administracyjnego i są wyłącznie aktem rejestracji pobytu dziecka pod określonym adresem lub ustania tego pobytu w dotychczasowym miejscu. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko mieszka pod konkretnym adresem w miejscu zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas powinno być tam zameldowane. Zatem do wymeldowania dziecka z poprzedniego miejsca pobytu i zameldowania go pod nowym adresem (pod którym dziecko faktycznie przebywa) nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców, gdyż czynności wymeldowania i zameldowania służą tylko potwierdzeniu miejsca rzeczywistego zamieszkania dziecka, na które to miejsce rodzice mają bezpośredni wpływ.

  Jeśli formularz jest poprawnie wypełniony i umieszczone w nim informacje nie budzą zastrzeżeń urzędu, to procedura wymeldowania jest załatwiana niezwłocznie.

  Procedury związane z wymeldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.Kliknij i wypełnij formularz wymeldowania!

Komentarze (149) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. asda | 2015-08-31

  Postępowanie z wniosku o wymeldowanie

  Chcę wymeldować brata z domu, którego od 2 lat, jestem właścicielką. Rodzice zapisali mi ten dom w zamian za służebność. Złożyłam wniosek w gminie i tu zaczęły się ,,schody". Panie w urzędzie są... Przeczytaj całość

 2. anna | 2015-08-21

  Dobrowolne wymeldowanie mamy z podarowanego mieszkania

  Czy mogę wymeldować mamę z mieszkania, które mi darowała, jeśli sama chce się wymeldować, a w darowiźnie jest napisane, że może dożywotnio i bezpłatnie korzystać z całej nieruchomości?

 3. Agnieszka | 2015-08-10

  Wyprowadziłam się z domu, jaki wniosek mają złożyć teraz rodzice żeby zmniejszyć opłaty?

  Kupiłam mieszkanie i zameldowałam się tam na stałe, jaki wniosek muszą dostarczyć moi rodzice żeby nie płacić za mnie za wodę, śmieci itp. ??

 4. Marcin | 2015-08-07

  Czy wymelduję braci z odziedziczonego mieszkania?

  Ojciec przed śmiercią zrobił na mnie testament i przepisał mi dom. Mam pięciu braci, czy wymelduję ich z odziedziczonego domu? Ojciec nie żyje.

 5. karolina | 2015-08-06

  Jak wymeldować byłego męża zameldowanego na pobyt stały?

  Jestem z mężem po rozwodzie. Dom jest własnością moich zmarłych rodziców. Mąż jest zameldowany na pobyt stały. Jak mogę go wymeldować?

 6. Patryk | 2015-08-04

  Czy ojciec mógł mnie wymeldować podczas mojej nieobecności?

  Mam takie pytanie ojciec mnie wyrzucił z domu, a mam 20 lat i czy mógł mnie wymeldować bez mojej obecności. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 7. kk | 2015-07-18

  Jak wymeldować lokatora mającego swoje własnościowe mieszkanie?

  Witam, posiadam dom, w którym jest zameldowany członek rodziny. Wiem, że posiada swoje własnościowe mieszkanie, które wynajmuje i zarabia natomiast w moim domu za nic nie płaci i zachowuje się jak... Przeczytaj całość

 8. moniką | 2015-06-29

  Matka mnie wymeldowała, czy należą mi sie alimenty?

  Mama mnie wymeldowała, a jestem chora mam astmę, alergie i zapalenie wątroby, a matka mnie straszy sądem. Co mam zrobić?

 9. bea | 2015-06-12

  Czy mogę zameldować synową bez zgody mojego męża?

  Witam.Synowa mieszka z nami i dwójką dzieci, od roku mają ślub z synem. Dom jest wspólny mój i męża, czy mogę zameldować synową bez zgody mojego męża? Proszę o odpowiedź.

 10. k. | 2015-06-10

  Jak usunąć z mieszkania osobę w nim zameldowaną?

  Witam serdecznie, moja rodzina znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji i nie wiemy, jak z niej wybrnąć. Sprawa dotyczy mojej siostry i jej męża. Siostra po 15 latach małżeństwa postanowiła rozejść... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, aby obejrzeć wzór formularza wymeldowania.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Osoba, która zmienia adres pobytu stałego, musi wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu.
 • Wymeldować się można albo samodzielnie — w urzędzie gminy w dotychczasowym miejscu pobytu, albo w chwili meldowania się pod nowym adresem — czyli za pośrednictwem urzędu w nowym miejscu pobytu.
 • Aby wymeldować się samodzielnie, trzeba wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” i osobiście stawić się w urzędzie, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
 • Jeśli osoba dorosła wymeldowuje się wraz ze swoimi nieletnimi dziećmi, dla każdego z nich musi wypełnić odrębne formularze wymeldowania.
 • Aby wymeldować osobę niepełnoletnią, która nie posiada dowodu osobistego, należy okazać w urzędzie odpis skrócony jej aktu urodzenia.
 • Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Linki zewnętrzne