Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu

Dodano: 19-12-2012 | Ostatnia modyfikacja: 14-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpis aktualnego badania technicznego lub gdy, któryś z właścicieli zmienił imię, nazwisko, adres zameldowania lub siedziby, organ rejestrujący pojazdy na wniosek właściciela pojazdu wyda nowy dowód rejestracyjny.

  Kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny?

  Właściciel pojazdu powinien złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy:

  • zmienił imię, nazwisko lub nazwę,
  • zmienił adres zameldowania lub siedziby w ramach tego samego powiatu,
  • w dotychczasowym dowodzie brakuje miejsca na wpisanie aktualnego badania technicznego.

  Gdy nowy adres zameldowania lub siedziby właściciela pojazdu znajduje się w innym powiecie niż ten, w którym pojazd był rejestrowany, wówczas należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w nowym miejscu zameldowania lub siedziby. W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Warszawy wniosek o rejestrację należy złożyć gdy, zmiana adresu jest związana ze zmianą dzielnicy, w której pojazd był dotychczas zarejestrowany. Wniosek o rejestrację jest składany również, gdy następuje zmiana właściciela pojazdu. Wniosek o rejestrację pojazdu dostępny jest w serwisie eWnioski: Wniosek o rejestrację pojazdu.

  Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego na nowy należy złożyć również, gdy w pojeździe dokonano:

  • wymiany podwozia lub ramy,
  • zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu,
  • zmian danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi,
  • zmian innych danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym powstałych w wyniku modyfikacji konstrukcyjnych lub wymiany elementów.

  Wymiany dowodu rejestracyjnego nie wymaga jednak:

  • montaż lub demontaż instalacji gazowej,
  • montaż lub demontaż haka holowniczego,
  • przystosowanie pojazdu do nauki jazdy,
  • przystosowanie pojazdu do przewozu osób, jako taksówka.

  W takich przypadkach organ rejestrujący pojazdy na wniosek właściciela pojazdu dokonuje jedynie w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotacji o dokonanych zmianach.

  Wniosek o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o zamontowaniu lub demontażu instalacji gazowej, haka holowniczego lub przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy, czy przewozu osób, jako taksówka dostępny jest w serwisie eWnioski: Wniosek o uzyskanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, L, TAXI.

  Więcej informacji o adnotacjach: GAZ, HAK, L, TAXI znajdziesz na stronie informacyjnej wniosku: Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe wymagających adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, L, TAXI.

  Obowiązek zawiadomienia o zmianach

  Zgodnie z przepisami ustawy: “Prawo o ruchu drogowym” właściciel pojazdu jest zobowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego, wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
  Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia w oznaczonym terminie zmiany: imienia, nazwiska lub nazwy, jak również adresu zameldowania, czy siedziby, a także zmian konstrukcyjnych pojazdu.

  Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny

  Nowy dowód rejestracyjny wydawany jest w ciągu 30 dni. Na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu po uiszczeniu opłaty wydaje pozwolenie czasowe, które zastępuje dowód rejestracyjny, więc można na jego podstawie poruszać się pojazdem po drogach. Opłata za wydanie pozwolenia czasowego wynosi razem z opłatą ewidencyjną 19 zł. Po wymianie dowodu rejestracyjnego zachowane zostają dotychczasowe numery rejestracyjne pojazdu.

  Wymiana tablic rejestracyjnych

  Wymieniając dowód rejestracyjny można ubiegać się również o wymianę tablic rejestracyjnych, gdy np. nasze dotychczasowe tablice są nieczytelne, czy też są to tablice starego typu. Takie żądanie można zaznaczyć na wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego lub w osobnym piśmie. Wymieniając tablice rejestracyjne do wniosku należy załączyć dotychczasowe tablice oraz wnieść opłatę za ich wydanie:

  • w wysokości 93 zł w przypadku tablic samochodowych,
  • w wysokości 53 zł w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
  • w wysokości 43 zł w przypadku motorowerów.

  Powyższe opłaty zawierają opłatę ewidencyjną oraz opłatę za nalepkę legalizacyjną.

  Badania techniczne przed wymianą dowodu rejestracyjnego

  Przed wymianą dowodu rejestracyjnego zalecane jest wykonanie badania technicznego, celem sprawdzenia prawidłowości danych technicznych i identyfikacyjnych występujących w rzeczywistości w pojeździe oraz tych, które zostały wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Wykonanie badania pozwoli zapobiec ewentualnej konieczności ponownej wymiany dowodu rejestracyjnego, jeśli będzie trzeba dane te skorygować.

  Kto składa wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

  Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego składa właściciel pojazdu. Jeśli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek powinni złożyć i podpisać wszyscy jego współwłaściciele. W takiej sytuacji wniosek może złożyć również jeden ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo, że działa za zgodą pozostałych.

  Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wnioskiem o wymianę dowodu rejestracyjnego mogą wystąpić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

  Gdy właścicielem pojazdu jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna, wniosek składa właściciel lub współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

  Gdzie należy złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

  Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego składamy do tego samego organu, w którym pojazd był rejestrowany. Zatem wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć do Starosty właściwego dla adresu zameldowania lub siedziby właściciela pojazdu, a dokładnie do właściwego wydziału komunikacji lub innej jednostki zajmującej sprawami z zakresu rejestracji pojazdów.

  Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego?

  Do wniosku należy załączyć:

  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
  • dowód opłacenia składki za ubezpieczenie OC,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli w dotychczasowym dowodzie nie ma lub jest nieczytelny wpis dotyczący aktualnego badania technicznego z adnotacją o kolejnym terminie badań,
  • dowód opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • dowód opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, jeśli wnioskodawca chce takie pozwolenie otrzymać.

  Od czerwca 2012 roku nie ma obowiązku załączania do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego tablic rejestracyjnych pojazdu chyba, że wraz z wymianą dowodu rejestracyjnego chcemy wymienić dotychczasowe tablice. Jest to znacznym ułatwieniem dla kierowców.

  Ponadto, w przypadku zmiany imienia, nazwiska lub adresu do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego należy załączyć dokument potwierdzający zmianę danych. Dokumentem takim może być dowód osobisty zawierający zmienione dane.

  Opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego

  Wymieniając dowód należy dokonać następujących opłat:(wymienione kwoty zawierają opłatę ewidencyjną wynoszącą 50 gr)

  • 54,50 zł – za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • 19 zł – za wydanie pozwolenia czasowego.

  Kiedy otrzymamy wtórnik dowodu rejestracyjnego?

  Jeśli dotychczasowy dowód rejestracyjny uległ zniszczeniu lub utracie, wówczas zamiast wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika dotychczasowego dowodu.

  Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego dostępny jest w serwisie eWnioski: Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

  Więcej informacji o sposobie otrzymania wtórnika dowodu rejestracyjnego znajdziesz na stronie informacyjnej wniosku: Wtórnik dowodu rejestracyjnego.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (14) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Piotr | 2015-08-10

  Wymiana prawa jazdy przy zmianie adresu

  Przy wymianie dowodu osobistego już nie istnieje obowiązek podawania i wpisu miejsca zamieszkania i zameldowania ... a jest to dokument tożsamości. DLACZEGO WIĘC MUSI SIĘ WYMIENIAĆ DOWÓD... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Basia | 2015-08-03

  Czy muszę wymienić dowód rejestracyjny?

  23 lipca 2015 r. dokonałam przeglądu samochodu i otrzymałam zaświadczenie na papierze od diagnosty ważne na rok czasu, ponieważ skończyły mi się miejsca na pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym.... Przeczytaj całość

 3. Marika | 2014-10-07

  Zmiana nazwiska współwłaściciela

  Witam, mam pytanie. Wstąpiłam w związek małżeński i zmieniłam nazwisko. Tata jest właścicielem a ja współwłaścicielem. Czy muszę na nowo wyrobić dowód rejestracyjny? Czy wystarczy adnotacja z... Przeczytaj całość

 4. czarny | 2014-09-09

  Wymiana dowodu to jaja

  Udałem się do Wydziału Komunikacji złożyć wniosek o wymianę dowodu, bo zabrakło miejsca na badania techniczne. Mało że opłata wzrosła z 54 zł na 73,50 zł, bo mam zaświadczenie, to jeszcze 40 km w... Przeczytaj całość

 5. Artur | 2014-04-14

  Żart

  Pracuję za granicą kraju, mieszkam tam przez większość czasu, zameldowany jestem w Polsce, samochód zarejestrowany na adres polski, przyjeżdżam do PL i muszę czekać 30 dni na wymianę dowodu, bo... Przeczytaj całość

 6. Pawel | 2014-01-26

  Jak pozostać przy starej tablicy?

  Od 5 lat jestem właścicielem auta, a ojciec współwłaścicielem. W międzyczasie zmieniłem adres zamieszkania (inny powiat), samochód jest zarejestrowany w powiecie ojca (gdzie mieszkałem wcześniej).... Przeczytaj całość

 7. kw | 2013-10-09

  Wymiana dowodu rejestracyjnego

  Mam auto już 10 lat i w dowodzie rejestracyjnym skończyło się miejsce na pieczątki:
  - aktualne badanie techniczne, dowód rejestracyjny, wniosek, książka pojazdu, dowód rej. 54 zł, opłata... Przeczytaj całość

 8. anna | 2013-08-19

  Wymiana dowodu i tablic

  Witam, muszę wymienić dowód rejestracyjny z powodu zmiany adresu zameldowania (inny powiat) i czy muszę również wyrabiać nowe tablice rejestracyjne, czy mogą zostać stare?

 9. nana | 2013-06-03

  Te opłaty są niezgodne z prawem!

  Zaraz, zaraz, coś tu jest nie tak z tymi opłatami za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy rejestracyjne. Za co ja mam płacić? Mi dowód rejestracyjny nie jest... Przeczytaj całość

 10. badyl 14 | 2013-05-15

  Przekwalifikowanie auta z ciężarowego na osobowy

  Chcę zmienić adnotację w dowodzie. Chcę przekwalifikować auto z samochodu ciężarowego na osobowy, ponieważ nie ma w nim kratki i taka kwalifikacja auta nie jest mi potrzebna. Co mam zrobić?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, sprawdzone wzory formularzy

Kliknij poniżej, by zobaczyć wygenerowany na eWnioski.pl. przykład wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego

Przykładowy wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska i adresu przez współwłaściciela pojazdu

Ważne informacje

 • Organ rejestrujący pojazdy na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny, gdy:
  • w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpis aktualnych badań technicznych,
  • właściciel pojazdu zmienił imię, nazwisko, nazwę,
  • właściciel pojazdu zmienił adres zameldowania lub siedziby w ramach tego samego powiatu,
  • dokonano zmiany danych dotyczących konstrukcji pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 • Organ rejestrujący pojazdy na wniosek wydaje właściciela pojazdu wtórnik dowodu rejestracyjnego, gdy dotychczasowy dowód rejestracyjny:
  • został utracony,
  • został zniszczony w sposób powodujący jego nieczytelność.
 • Organ rejestrujący na wniosek dokonuje rejestracji pojazdu, gdy:
  • nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
  • dotychczasowy właściciel zmienił adres zamieszkania lub siedziby na powiat inny niż ten, w którym pojazd był rejestrowany.