Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Misc comments triangle1
2013-02-27 emi

Czy można wyrobić dowód osobisty bez zameldowania?

Wyczytałam, że zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego i dowód osobisty też może normalnie służyć ludziom, a nie utrudniać im życie... ale...
Co, jeśli ja nie mam aktualnie adresu stałego zameldowania, a wynajmuję mieszkanie i właściciele mieszkania nie chcą mnie na stałe zameldować...? Czy ktoś się orientuje, czy w takim przypadku mogę wyrobić dowód i paszport? Czy może muszę zarejestrować się jako bezdomna....?

Komentarz ma 65 odpowiedzi | Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
  Misc comments triangle2
 1. 2013-02-27 kama Rozwiń Zwiń

  Oczywiście, że można wyrobić dowód osobisty, nie mając aktualnie żadnego zameldowania, ani na pobyt stały, ani tymczasowego. W takiej sytuacji w polu na adres należy wpisać "BRAK". A wniosek o...

  Oczywiście, że można wyrobić dowód osobisty, nie mając aktualnie żadnego zameldowania, ani na pobyt stały, ani tymczasowego. W takiej sytuacji w polu na adres należy wpisać "BRAK". A wniosek o dowód składa się wówczas w urzędzie gminy w miejscu ostatniego zameldowania.


 2. 2013-02-27 Marek Rozwiń Zwiń

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, każda pełnoletnia osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Polsce ma obowiązek posiadać dowód osobisty (art. 34). I choćby już z...

  Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, każda pełnoletnia osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Polsce ma obowiązek posiadać dowód osobisty (art. 34). I choćby już z tego przepisu wynika fakt, że brak zameldowania nie może stać na przeszkodzie w uzyskaniu dowodu osobistego.


 3. 2013-02-27 kama Rozwiń Zwiń

  No tak, Marek ma rację. Jest ustawowy obowiązek posiadania dowodu, więc obywatel polski zamieszkały na terenie RP, ale nie posiadający formalnego zameldowania, też podlega temu obowiązkowi i musi...

  No tak, Marek ma rację. Jest ustawowy obowiązek posiadania dowodu, więc obywatel polski zamieszkały na terenie RP, ale nie posiadający formalnego zameldowania, też podlega temu obowiązkowi i musi mieć dowód osobisty.
  Ja jeszcze znalazłam w ustawie o dowodach osobistych artykuł, który wyraźnie mówi, że jeśli wnioskodawca nie ma żadnego z meldunków, to w dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania. Poniżej załączam ten paragraf.

  Art. 37 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  1. W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:
  1) nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
  2) imiona rodziców;
  3) datę i miejsce urodzenia;
  4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;
  (...)


 4. 2013-02-27 Marek Rozwiń Zwiń

  Jeśli zaś chodzi o miejsce złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, to tę kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu...

  Jeśli zaś chodzi o miejsce złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, to tę kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.
  Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku adresu zameldowania na pobyt stały, wniosek o dowód osobisty należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. Czyli w twoim przypadku musisz złożyć wniosek tam, gdzie ostatnio byłaś zameldowana na stałe. A jeśli nie byłaś nigdy nigdzie zameldowana na pobyt stały, to składasz wniosek w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
  Nie będę gorszy i również załączam odpowiedni cytat z rozporządzenia:

  § 3. 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
  2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 1, wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


 5. 2013-02-27 kama Rozwiń Zwiń

  Dokładnie takie same zapisy są w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych :-)
  I znowu cytat:

  Art. 45. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  1....

  Dokładnie takie same zapisy są w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych :-)
  I znowu cytat:

  Art. 45. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu niniejszej ustawy organem gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
  3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 2, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.


 6. 2013-02-27 Jogo Rozwiń Zwiń

  Jak najbardziej rozumiem potrzebę posiadania dowodu osobistego, jednak taki dowód bez zamieszczonego w nim adresu zameldowania może się w wielu sytuacjach okazać nieprzydatny, np. przy próbie...

  Jak najbardziej rozumiem potrzebę posiadania dowodu osobistego, jednak taki dowód bez zamieszczonego w nim adresu zameldowania może się w wielu sytuacjach okazać nieprzydatny, np. przy próbie wzięcia kredytu w banku. Z tego co wiem, to jednak niektóre banki wymagają zameldowania.
  Na twoim miejscu poprosiłbym właściciela lokalu, żeby zgodził się na zameldowanie czasowe. Skoro masz podpisaną umowę najmu na określony czas, to mogłabyś zameldować się w tym lokalu na dokładnie taki sam okres. Po wygaśnięciu umowy wygasłby również meldunek. Sądzę, że dla właściciela byłoby to bezpieczne rozwiązanie, a ty miałabyś w dowodzie wpisany przynajmniej adres zameldowania czasowego. Zawsze to lepiej wygląda niż kreski lub pusta rubryka....


 7. 2013-06-27 teresa Rozwiń Zwiń

  Mieszkam w Niemczech i też muszę jechać do Polski, żeby wyrobić dowód osobisty, który mam i już stracił ważność, to znaczy muszę wyrobić drugi na 10 lat, ale wymeldowałam się w Polsce i mieszkam na...

  Mieszkam w Niemczech i też muszę jechać do Polski, żeby wyrobić dowód osobisty, który mam i już stracił ważność, to znaczy muszę wyrobić drugi na 10 lat, ale wymeldowałam się w Polsce i mieszkam na stałe w Niemczech. W Polsce powinno być tak jak w Niemczech, że na drugi dowód czeka się tydzień, a w Polsce 2 tygodnie. Urzędnicy w Polsce chyba myślą, że ludzie mają zbyt dużo wolnego czasu, więc mogą siedzieć i czekać na dowód osobisty, bo akurat urlop mają właśnie 2-tygodniowy. Polska powina przyspieszyć wyrabianie dowodów osobistych, a nie jakieś ustawy przestarzałe!
  Pozdrawiam! Wszyscy Polacy powinni pisać do prezydenta, żeby zmienił tę ustawę.


 8. 2013-07-03 Psotka666

  Od 9 lat mieszkam poza granicami Polski, ale mam stałe zameldowanie w Polsce. Czy mogę normalnie pojechać do Polski i wymienić dowód osobisty, gdy ten utraci ważność?

  Od 9 lat mieszkam poza granicami Polski, ale mam stałe zameldowanie w Polsce. Czy mogę normalnie pojechać do Polski i wymienić dowód osobisty, gdy ten utraci ważność?


 9. 2013-07-03 Mak

  Oczywiście. A w czym ty tu widzisz problem? Przecież masz zameldowanie i we wniosku o nowy dowód podajesz właśnie adres tego meldunku. Twoja sytuacja jest jasna i klarowna.

  Oczywiście. A w czym ty tu widzisz problem? Przecież masz zameldowanie i we wniosku o nowy dowód podajesz właśnie adres tego meldunku. Twoja sytuacja jest jasna i klarowna.


 10. 2013-07-04 Psotka666 Rozwiń Zwiń

  Mam wątpliwości, bo moja znajoma była w Polsce i chciała wymienić prawo jazdy i dowód osobisty i powiedziano jej, że musi podpisać oświadczenie, że przez ostatnie 6 miesięcy mieszkała w Polsce. Nie...

  Mam wątpliwości, bo moja znajoma była w Polsce i chciała wymienić prawo jazdy i dowód osobisty i powiedziano jej, że musi podpisać oświadczenie, że przez ostatnie 6 miesięcy mieszkała w Polsce. Nie mogła tego podpisać, bo to nie była prawda, no i wróciła z niczym. Prawo jazdy wyrobiła zagraniczne (tu, gdzie mieszka i pracuje), a paszport w ambasadzie polskiej. Tylko, że dowód osobisty stracił ważność i nie wie, co teraz z tym zrobić.


 11. 2013-07-04 Psotka666 Rozwiń Zwiń

  Mak - czy Ty jesteś tego pewien na 100%? Czy tak piszesz, bo to - niby taka "oczywista oczywistość"? Jeśli nie będę mogła wyrobić nowego dowodu, to co niby mam zrobić ze starym (nieważnym)? I jak w...

  Mak - czy Ty jesteś tego pewien na 100%? Czy tak piszesz, bo to - niby taka "oczywista oczywistość"? Jeśli nie będę mogła wyrobić nowego dowodu, to co niby mam zrobić ze starym (nieważnym)? I jak w Polsce niby załatwić jakieś sprawy urzędowe? Np. w banku na paszport nie można - trzeba mieć dowód osobisty. Już sama nie wiem, ale ta znajoma naprawdę przyjechała z "niczym".


 12. 2013-07-04 Psotka666

  Mak, a może wiesz - jak to jest prawnie? Jakieś paragrafy, ustawy - w tej sprawie?

  Mak, a może wiesz - jak to jest prawnie? Jakieś paragrafy, ustawy - w tej sprawie?


 13. 2013-07-04 Mak Rozwiń Zwiń

  Psotka, ale tak na zdrowy rozum: czy sądzisz, że każda osoba, która przychodzi do urzędu, żeby złożyć wniosek o nowy dowód, jest proszona o składanie oświadczenia, że przebywa w Polsce przez co...

  Psotka, ale tak na zdrowy rozum: czy sądzisz, że każda osoba, która przychodzi do urzędu, żeby złożyć wniosek o nowy dowód, jest proszona o składanie oświadczenia, że przebywa w Polsce przez co najmniej pół roku? Urzędnicy w ogóle o to nie pytają. Przychodzi, składasz wniosek i zdjęcia, po czym dostajesz kwitek, z którym masz się za ileśtam dni zgłosić po nowy dowód.
  A żeby nie być gołosłownym, to zadzwoniłem do wydziału obsługi mieszkańców w urzędzie gminy Ursynów i pani, z którą rozmawiałem, uśmiała się, jak usłyszała o tym "wymogu". Powiedziała, że ich to nie interesuje, czy obywatel Polski mieszka w Polsce i przez jaki czas. Jeśli jesteś obywatelem Polski, to masz prawo posiadać dowód osobisty.
  Sądzę, że twoja koleżanka coś ostro namieszała...


 14. 2013-07-04 Psotka666 Rozwiń Zwiń

  Może i masz rację...? Tylko, że o zmianie dowodu osobistego chyba trzeba (a przynajmniej kiedyś tak było) powiadomić Urząd Skarbowy, a oni tam wiedzą, czy dany obywatel przebywa w Polsce, czy nie....

  Może i masz rację...? Tylko, że o zmianie dowodu osobistego chyba trzeba (a przynajmniej kiedyś tak było) powiadomić Urząd Skarbowy, a oni tam wiedzą, czy dany obywatel przebywa w Polsce, czy nie. I kółko się zamyka.


 15. 2013-07-04 Zeta Rozwiń Zwiń

  Tak czytam tę waszą dyskusję i się zastanawiam, z czego ty robisz problem, Psotka? Czy my żyjemy w państwie policyjnym? Czy obywatel przebywający za granicą nie ma prawa posiadać dowodu...

  Tak czytam tę waszą dyskusję i się zastanawiam, z czego ty robisz problem, Psotka? Czy my żyjemy w państwie policyjnym? Czy obywatel przebywający za granicą nie ma prawa posiadać dowodu osobistego??? O czym ty w ogóle piszesz? Można odnieść wrażenie, że wyjechałaś z Polski w czasach PRL, a nie 9 lat temu.
  Każdy obywatel ma prawo do posiadania dowodu osobistego i urząd nie pyta się każdego z osobna, czy ten mieszka czy nie mieszka w kraju. Twoja koleżanka albo wprowadziła cię w błąd, albo sama coś namieszała w urzędzie.
  Ja wyrabiałam dowód jakieś pół roku temu. Podeszłam do okienka, załatwiłam formalności i nikt nie zadawał pytań, czy faktycznie przebywam w Polsce, czy może oszukuję.
  Tworzysz na siłę problemy, które nie istnieją.


 16. 2013-07-04 Mak Rozwiń Zwiń

  Zeta ma rację.
  Przyjmij do wiadomości, że po prostu wypełniasz wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, podajesz swój adres zameldowania, zgodnie ze stanem faktycznym, załatwiasz formalności i...

  Zeta ma rację.
  Przyjmij do wiadomości, że po prostu wypełniasz wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, podajesz swój adres zameldowania, zgodnie ze stanem faktycznym, załatwiasz formalności i odbierasz dowód. To wszystko.
  Co ma do tego urząd skarbowy??? Urzędy skarbowe zajmują się podatkami, a nie śledzeniem obywateli i uniemożliwianiem im wyrobienia dowodów osobistych. Tu to już naprawdę przesadziłaś.
  Poza tym od jakiegoś czasu nie ma obowiązku zgłaszania wymiany dowodu do urzędu skarbowego. Zgłaszasz tylko zmianę adresu zamieszkania, zmianę rachunku bankowego i ewentualnie podajesz lub zmieniasz dane kontaktowe. Teraz do tego służy formularz ZAP-3. Możesz sobie sprawdzić, że nie ma na nim nic o dowodzie osobistym.
  Być może twoja koleżanka naprawdę namieszała. Poszła do urzędu, nagadała urzędnikowi, że od wielu lat nie mieszka w Polsce i nie planuje tu wracać, bo jest strasznie, a dowód chce sobie wyrobić tak na wszelki wypadek, no i trafiła na urzędnika, który nie lubi takich nadętych "typów". Więc zastosował wobec niej kryterium, jakie jest stosowane wobec obcokrajowców np. przy wydawaniu prawa jazdy. Że trzeba mieszkać w Polsce przez co najmniej pół roku. Podobne kryterium jest w przypadku, gdy się określa tzw. rezydencję podatkową.
  Ale wierz mi, że to jest absurd. Ja też, jak wyrabiałem dowód dwa lata temu, nie byłem w ogóle pytany o to, czy, gdzie i przez jaki czas mieszkam. Co więcej, powiedziałem, że potrzebuję szybko dowodu osobistego, bo wyjeżdżam na wczasy za granicę i dzięki temu miałem ten dokument w ciągu niespełna 2 tygodni.
  Tak więc wyluzuj. Przyjedź do Polski. Złóż wniosek i nie trąb na około (jak zapewne zrobiła to twoja koleżanka), że nie lubisz Polski, mieszkasz za granicą i nigdy tu nie wrócisz :-)


 17. 2013-07-05 Psotka666

  Dzięki Wam wszystkim za zainteresowanie i dokładne imformacje. Pozdrawiam.

  Dzięki Wam wszystkim za zainteresowanie i dokładne imformacje. Pozdrawiam.


 18. 2013-07-21 dak

  Przebywam za granicą i muszę wymienić dowód osobisty, ale rodzice mnie wymeldowali. Czy mogę wyrobić dowód osobisty bez zameldowania?

  Przebywam za granicą i muszę wymienić dowód osobisty, ale rodzice mnie wymeldowali. Czy mogę wyrobić dowód osobisty bez zameldowania?


 19. 2013-07-22 Mariusz

  Wszystko masz szczegółowo opisane powyżej, łącznie z zacytowanie odpowiednich przepisów. Nie zadawaj po raz kolejny tych samych pytań, na które masz już udzieloną odpowiedź....

  Wszystko masz szczegółowo opisane powyżej, łącznie z zacytowanie odpowiednich przepisów. Nie zadawaj po raz kolejny tych samych pytań, na które masz już udzieloną odpowiedź....


 20. 2013-07-22 MarKo Rozwiń Zwiń

  Może kolega ma problemy z dużą ilością tekstu?
  Dlatego specjalnie dla kolegi Daka informacje w pigułce - prosto z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

  "W dowodzie osobistym...

  Może kolega ma problemy z dużą ilością tekstu?
  Dlatego specjalnie dla kolegi Daka informacje w pigułce - prosto z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

  "W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane: (...) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się".


 21. 2013-07-29 kinga Rozwiń Zwiń

  Spotkało mnie to osobiście jak składałam wniosek o dowód. Dali mi do podpisania ten papierek i nie jest to bzdura. Wtedy jeszcze nie byłam powyżej 6 miesięcy za granicą, ale obecnie siedzę już...

  Spotkało mnie to osobiście jak składałam wniosek o dowód. Dali mi do podpisania ten papierek i nie jest to bzdura. Wtedy jeszcze nie byłam powyżej 6 miesięcy za granicą, ale obecnie siedzę już dłużej i zastanawiam się, jak moja córka, która jest tutaj ze mną, ma wyrobić sobie dowód skoro mieszka tutaj od paru lat.


 22. 2013-07-29 Czarek Rozwiń Zwiń

  Ja w ogóle nie bardzo rozumiem, po co osoby, które praktycznie na stałe już zamieszkały za granicą, chcą mieć polski dowód osobisty? Dowody osobiste są dla obywateli RP zamieszkałych w Polsce, bo...

  Ja w ogóle nie bardzo rozumiem, po co osoby, które praktycznie na stałe już zamieszkały za granicą, chcą mieć polski dowód osobisty? Dowody osobiste są dla obywateli RP zamieszkałych w Polsce, bo tylko tutaj spełniają one funkcję dokumentów tożsamości. Poza Polską takim dokumentem jest paszport. Po co więc twojej córce dowód??? Jak postanowicie wrócić do Polski, to jej wyrobisz dowód osobisty i już. Teraz ważne jest, aby miała aktualny paszport.


 23. 2013-07-29 Bartek Rozwiń Zwiń

  Kinga, kazali ci podpisać oświadczenie, bo na 100% im powiedziałaś, że mieszkasz za granicą. Wystarczy, że zaczęłaś się dopytywać, ile czasu będzie trwało wyrobienie dowodu, bo ty przyjechałaś do...

  Kinga, kazali ci podpisać oświadczenie, bo na 100% im powiedziałaś, że mieszkasz za granicą. Wystarczy, że zaczęłaś się dopytywać, ile czasu będzie trwało wyrobienie dowodu, bo ty przyjechałaś do Polski tylko na kilka dni i musisz wracać za granicę...
  Naprawdę nie ma takiego obowiązku, żeby załączać oświadczenie do wniosku o dowód. Jest to tylko i wyłącznie wymysł urzędników, ale na szczęście tylko w nielicznych urzędach.


 24. 2013-07-29 rob

  też mieszkam za granicą i nie mam zameldowania w Polsce. Czy mogę złożyć wniosek w dowolnym mieście, czy są do tego wyznaczone jakieś urzędy?

  też mieszkam za granicą i nie mam zameldowania w Polsce. Czy mogę złożyć wniosek w dowolnym mieście, czy są do tego wyznaczone jakieś urzędy?


 25. 2013-07-29 FeliXXX Rozwiń Zwiń

  Kwestie właściwości miejscowej urzędów gminy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów...

  Kwestie właściwości miejscowej urzędów gminy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. Te przepisy są na tyle jasno sformułowane, że nie ma sensu ich omawiać. Cytat z rozporządzenia poniżej.

  § 3.
  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
  2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 1, wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
  § 4.
  1. Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość dla wnioskodawcy.
  2. Wniosek złożony w trybie, o którym mowa w ust. 1, organ gminy przesyła do właściwego organu gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia złożenia.


 26. Dodaj nową odpowiedź

  Misc comments triangle1